Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
 
Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh
 

 

 

Archif

Mae Oriel Davies yn datblygu’r archif hwn i’r rhai hynny sy’n archwilio’r celfyddydau gweledol ac addysg gelfyddydol. Gellir chwilio drwy’r archif, sydd wedi’i rannu mewn i arddangosfeydd, prosiectau Test Bed drwy ddefnyddio’r bar chwilio isod neu drwy bori drwy dudalennau’r archif.

Boy

Digital Stories from Newtown
Various artists

Mae’r arddangosfa hon yn dangos rhai o’r storïau personol cyfoethog ac amrywiol a wnaethpwyd gan bobl leol mewn gweithdai cyfryngau newydd y BBC a gynhaliwyd yn Oriel Davies. O hanes paradwys mewn gardd gefn i olwg hyfryd, eto creulon ar grefft gwaith metel, mae pob stori yn unigryw - cipolwg prin i mewn i fyd person arall. mwy >

Test Bed 2007 27 Hydref - 08 Rhagfyr

Silhouette of figure

Paper Cuts
Various artists

Arddangosfa o waith gan wyth o artistiaid o’r DU a rhai rhyngwladol yw Paper Cuts, sy’n defnyddio technegau pob dydd a chyfrwng cyffredin - papur - i greu storïau pwerus sy’n adlewyrchu ar ein diwylliant a’n hamgylchedd. Gwaith gan Peter Callesen, Beatrice Coron, Bruce Ingram, William Kentridge, David Miles, Annette Schröter, Pamela So a Simon Woolham. mwy >

Arddangosfa 2007 27 Hydref - 08 Rhagfyr

Painting of itererior

Matthew Wood
Matthew Wood

Mae Matthew Wood yn ymddiddori yn y thema tirwedd, sydd wedi mynd ag ef trwy gydol y DU ac Ewrop. Mae Wood yn peintio ar leoliad, ac yn herio ei hun i gipio pob golygfa mewn un eisteddiad. Ar gyfer y prosiect hwn, mae’r artist wedi gosod ei hun yn yr Oriel, ac wedi trin y gofodau tu mewn i’r oriel fel y byddai wedi trin tirwedd. mwy >

Test Bed 2007 08 Medi - 20 Hydref

Old photogrpic portrait

Domestic Idylls
Clementina, Lady Hawarden

Roedd Clementina, Arglwyddes Penarlâg, yn un o’r merched arloesol ym myd ffotograffiaeth, a gafodd ei chlodfori yn ystod ei bywyd gan lawr o’i chyfoedion, yn cynnwys Lewis Carroll. Ei phynciau pennaf oedd ei merched, oedd wedi cael eu gosod i eistedd yn ofalus i gynhyrchu astudiaethau ar dymer, awyrgylch a chwantusrwydd. Mae’r delweddau hudolus hyn wedi cael eu hailddarganfod gan genhedlaeth newydd. mwy >

Arddangosfa 2007 08 Medi - 20 Hydref

Abstract painting

En Route
Andrew Smith

Mae 'En Route' yn cyflwyno lluniau graddfa fawr gan Andrew Smith. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae’r artist wedi trwytho ei hun mewn archwilio lliw a ffurf, gan wthio y tu hwnt i ffrâm arferol paentio. Mae’r arddangosfa hon yn arddangos lluniau a wnaethpwyd yn Otwarta Pracownia, Krakow yng Ngwlad Pwyl, gyda gwaith mawr pwysig o’r enw Negotiation. mwy >

Arddangosfa 2007 14 Gorffennaf - 01 Medi