Dosbarthiadau Bywluniadu Paul Webster

Mae'r sesiynau difyr hyn, gyda thiwtor, yn annog cryfderau unigol, tra’n archwilio agweddau gwahanol o dynnu llun y ffigwr dynol. Mae'r ... mwy >

Rangoli: Art that Binds

Following the success of the 2017 Rangoli: Art that Binds project, as part the India/ Wales season of events with the mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
 
Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-4yh
 

 

 

Digwyddiad Cystadleuaeth Ysgrifennu Oriel Davies 2018 Enillwyr

Ar ddydd Sadwrn, 24 Chwefror, daeth ysgrifennwyr o bob rhan o Gymru a thu hwnt at ei gilydd i lenwi gofod addysg Oriel Davies ac i rannu a dathlu ysgrifennu gwreiddiol ar y thema 'Dŵr'. Cynhaliwyd y digwyddiad gan feirniaid Cystadleuaeth Ysgrifennu Creadigol Oriel Davies 2017, y bardd arobryn Chris Kinsey o’r Drenewydd, a Sophie McKeand, Awdur Pobl Ifanc Cymru.

Cyflwynodd un ar bymtheg o'r ysgrifennwyr Canmoliaeth Uchel ac arobryn ddarlleniadau byw o geisiadau eu hunain ar gyfer y gystadleuaeth, gyda barddoniaeth a rhyddiaith gyfoes oedd yn ysgogol, yn ffraeth ac yn ddoniol.

Dyfarnwyd y brif wobr ryddiaith i Menna Siwan ar gyfer Swimming Lessons, sef myfyrdod gwefreiddiol a barddonol ar gariad, atgofion a dwysdeimlad ei cholled. Enillodd Nicky Hetherington y wobr farddoniaeth ar gyfer 'Dŵr', a ddisgrifiwyd gan Chris Kinsey fel 'persbectif newydd ar ddŵr fel trosiad ar gyfer gwahanol stadau o fodolaeth'.