Tynnu Lluniau Drwy Arsylwi | Tereska Shepherd

4 Sesiynau | Dydd Mawrth 03, 17 Hydref a 07, 21 Tachwedd 2017 | 10am – ... mwy >

Dosbarthiadau Bywluniadu ar ddydd Sadwrn gyda Caroline Ali

Mae'r sesiynau difyr hyn, gyda thiwtor, yn annog cryfderau unigol, tra’n archwilio agweddau gwahanol o dynnu llun y ffigwr dynol. Mae'r ... mwy >

Barddoniaeth 1 | Lara Clough

9 Sesiynau | Bob dydd Mercher 04 Hydref – 06 Rhagfyr | 10.15am – ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
Llun-Sadwrn 10yb-5yh
Mynediad am ddim

Walsall Art Gallery

Criw Celf

Mae Criw Celf yn brosiect i bobl ifanc rhwng 12 a 18 oed o Ogledd Powys sydd wedi cael eu nodi am fod yn abl a thalentog mewn celf gweledol.   Mae'n ran o gynllun cenedlaethol i feithrin talent ifanc yng Nghymru.  Mae'r grwp yn dod at eu gilydd o gwmpas 7 gwaith y flwyddyn i weithio hefo artistiaid proffesiynol ac i ymweld a arddangosfeydd, adrannau celf cain prifysgolion a stiwdios artistiaid. 

Cyfranogwyr Criw Celf
Imogen Sadler | Imogen Gilmour | Jessica Chick | Nina Bussink | Maria Lucia Toro | Rhian Jones | Ffion Snape | Ceriann Bebb | Mathilda Purches | Sophie Jones | Moses Hodgetts | Myfanwy Fenwick | Ben Poole | Erin Davies | Daisy Dunn | Emily Poyner | Cerys Jones | Keri Mills | Saffron Farr | Nikki Wellsford | Kate Jerman | Harry Woodhouse | Sophie Gilliard | Issie Higgerson | Iestyn Jones | Jenna Foulkes | Nyeri Flanagan | Ffion Davies | Joe Page | Eleanor Rowland | Melissa Pritchard | Mairi Eyres | Megan Jones

Ysgolion
Mae’r cyfranogwyr Criw Celf o’r Ysgolion Uwchradd canlynol yng Ngogledd Powys:

Ysgol Uwchradd Llanfyllin
Ysgol Uwchradd y Trallwng 
Ysgol Bro Hyddgen, Machynlleth
Ysgol Uwchradd Llanidloes
Ysgol Uwchradd Caereinion.

Rhagor o wybodaeth...
Cysylltwch â Bethan Page, Cydlynydd y Prosiect Criw Celf: bethan.page@googlemail.com.

Collaborative Workshop 2016 > watch the film here.

Criw Celf Publication 2017

Criw Celf (North Powys)

Mae Criw Celf yn cael ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru a'i gefnogi gan Gyngor Sir Powys.