Tynnu Lluniau Drwy Arsylwi | Tereska Shepherd

4 Sesiynau | Dydd Mawrth 03, 17 Hydref a 07, 21 Tachwedd 2017 | 10am – ... mwy >

Big Draw | Gweithdy i Blant a Theuluoedd yn The Kitchen

Bob dydd Sadwrn ym mis Hydref, bydd Oriel Davies yn gwahodd plant a’u teuluoedd i gymryd rhan yng Ngŵyl y Darlun Mawr. Bydd y gweithdai canlynol yn ... mwy >

Gwnïo Sylfaenol | Jill Rolfe

2 Sesiynau | Dydd Llun 16 a 23 Hydref | 10.30am – 3.30pm Tiwtor: Jill Rolfe
Lleoliad: ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
Llun-Sadwrn 10yb-5yh
Mynediad am ddim

Diolch yn fawr

Hoffai Oriel Davies Gallery ddiolch i’r canlynol am eu cefnogaeth hael dros y flwyddyn ddiwethaf, sydd wedi sicrhau bod rhaglen arddangosfa a gwasanaethau addysg Oriel Davies yn parhau i gael eu dosbarthu i’r safon uchaf:

Sefydliad Esmée Fairbairn
Sefydliad Laura Ashley
Ymddiriedolaeth Ernest Cook
Sefydliad Henry Moore
Engage
Imprint Design & Print, Y Drenewydd
Cyngor Celfyddydau Lloegr
Sefydliad Paul Hamlyn
Cyngor Sir Powys
Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru

Diolch yn fawr i Elusen Gwendoline & Margaret Davies a Chyfeillion Oriel Davies Gallery am gefnogi ein rhaglen addysgol.

A diolch yn fawr i’r ymddiriedolwyr am eu cefnogaeth, eu cyfarwyddyd a’u hymrwymiad parhaus:

Mary Napper-White Cadeirydd

Peter Styles Is-gadeirydd

Jenny Evans Trysorydd

Dan Berry

Mandy Fowler

Eleri Houghton

Mike Humphreys

Gareth Jones

Mick Brown

Jeremy Turner

Carol Warner

 

Mae Oriel Davies Gallery yn derbyn refeniw gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Sir Powys. Rhif Elusen Gofrestredig 1034890.