Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Arddangosfa yn agor | Creu // Make & Jwrnal Selects // y Casgliad Jwrnal

Dydd Sadwrn, 17 Tachwedd 2018

Llio James by Heather Birnie

CREU//MAKE

*Arddangosfa yn agor ar ddydd | 3 - 5pm

rddangosfa ydy Creu // Make sy'n archwilio cynhyrchion crefft cyfoes sydd yn cael eu gwneud gan Wneuthurwyr o bob rhan o Gymru, yn defnyddio crefftau gwledig traddodiadol sy’n cynnwys; crochenwaith, gwehyddu, gwneud cadeiriau, celf tecstilau, gwaith coed a mwy. Mae gan Gymru draddodiad cryf o sgiliau crefft, sy'n tynnu ar ein hanes fel lle sy'n creu pethau. Mae'r arddangosfa hon yn archwilio rhai o'r sgiliau anhygoel sy'n cael eu hymarfer ar draws Cymru gan bobl sy'n cadw'r traddodiad hwn yn fy

Rydym yn falch o fod yn gweithio gyda Jwrnal i gefnogi busnesau lleol, creadigol ac annibynnol ar draws Cymru. Yn ystod yr arddangosfa, bydd cyfleoedd i gwrdd â'r gwneuthurwyr, a rhoi cynnig ar rai o'r prosesau maen nhw’n eu defnyddio. Gallai hyn fod yn fan cychwyn ar gyfer datblygu eich gyrfa greadigol eich hun.

Rhannwch eich delweddau chi o’r arddangosfa a’r rheiny sydd wedi cael eu hysbrydoli ganddi, yn defnyddio'r hashtag #MakeWales #CreuDavies a pheidiwch ag anghofio tagio @jwrnal_wales ac @orieldavies

Platfform ydy Jwrnal ('journal') ar gyfer dogfennu a hyrwyddo gwneuthurwyr a chreadigwyr yng Nghymru. Lansiwyd Jwrnal yn yr ┼┤yl The Good Life Experience yn 2017 ac ers hynny, mae wedi mynd ymlaen i ddatblygu platfformau ar-lein a ffisegol ar gyfer gwneuthurwyr a chreadigwyr ar draws Cymru.

Mae 'Jwrnal Selects // y Casgliad Jwrnal' yn cynnwys detholiad personol o wrthrychau ychwanegol gan artistiaid, gwneuthurwyr a chrefftwyr yn ein Siop.

Wedi'i guradu gan Sarah Hellen a Steffan Jones-Hughes

Mae'r artistiaid a gynhwysir yn yr arddangosfa yn:

exhibitors:

Coed

Louise Tucker Goleuo Gwehyddu

David White Wood/Whittling

Hannah Wardle Wood/Light Installations

Mandy Coates Willow Basketry

John Egan Dodrefn

Rosie Farey Fine Rush Weaving

James Davies Green Woodwork

Gwlân

Helen Hickman Wool & Textiles

Llio James Woven Textiles

Ruth Packham Felt & Wool Textiles

Clai

Jenny Murray Ceramics

Tim Lake Ceramics

Papur

Claire Spencer Lino Cut

Tom Frost Screen Printing

Callie Jones Lino Cut

Arian

Maggie Cross Sliversmith

Alan James Raddon Gwneuthurwr Esgidiau

artistiaid, gwneuthurwyr a chrefftwyr yn ein Siop: Claire Cawte, DWRGI, Frost & KinThe Good Wash CompanyCallie JonesMalbiJenny MurrayStudio ND and Marissa Thereze.

6:30 - 7yp | Lleoedd cyfyngedig | Archebu a rhagor o wybodaeth - desk@orieldavies.org 01686625041

Lansiad arddangosfa 

Lluniaeth ar gael. Croeso i bawb! | 3 - 5pm

Gwybodaeth lawn - CREU//MAKE | 07 November - 30 January

http://www.orieldavies.org/cy/exhibition/creu-make