Dosbarthiadau Bywluniadu ar ddydd Sadwrn gyda Paul Webster

Mae'r sesiynau difyr hyn, gyda thiwtor, yn annog cryfderau unigol, tra’n archwilio agweddau gwahanol o dynnu llun y ffigwr dynol. Mae'r ... mwy >

Grimoire (a Collective book of spells)

Gweithdy gyda’r artistiaid Fourthland, a fydd yn ystyried cyfriniaeth crefft sy'n gysylltiedig â'r prosesau o greu. Wrth weithio gyda ... mwy >

Esoteric Herbalism with Cristina Pandolfo

Dydd Sadwrn 13 Hydref 2018 10.30am – 4pm Addas ar gyfer oedolion, £65 (Dylid cadw lle erbyn 22 ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
Llun-Sadwrn 10yb-5yh
Mynediad am ddim

Big Draw | Gweithdy i Blant a Theuluoedd yn The Kitchen

Dydd Sadwrn, 7 Hydref 2017

Bob dydd Sadwrn ym mis Hydref, bydd Oriel Davies yn gwahodd plant a’u teuluoedd i gymryd rhan yng Ngŵyl y Darlun Mawr. Bydd y gweithdai canlynol yn cael eu cynnal yn The Kitchen, ein prosiect untro a gofod digwyddiadau

*Rhaid i blant dan 8 oed fod yng nghwmni oedolyn
** Mae nifer cyfyngedig o leoedd AM DDIM ar gael i'r rhai hynny sy'n byw o fewn ardaloedd Dechrau'n Deg (rhaid bwcio ymlaen llaw) 

Living Lines Sculptures | Nicole Hudson

Dydd Sadwrn 07 Hydref | 10.30am – 1pm | Yn addas ar gyfer oedran* 7+ | £5 (y person) / AM DDIM**
Trowch a siapiwch weiren i greu eich cerflun llinellau byw eich hun. Dewch â'ch siapiau 3D yn fyw yn defnyddio Mod Rock a phaent lliwgar. 

Drawing Contraptions | Jenny Cashmore

Dydd Sadwrn 14 Hydref | 10.30am – 1pm| Yn addas ar gyfer oedran* 3+ | £5 (y person) / AM DDIM**
Gwnewch gontrapsiwns ac offer tynnu lluniau allan o wrthrychau a ddarganfuwyd o'r gegin. Archwiliwch y grefft o dynnu lluniau perfformiadol yn defnyddio symudiad a'ch offer cerfluniol i greu darlun gyda’ch gilydd. 

Magnified Worlds | Zoe Needle

Dydd Sadwrn 21 Hydref | 10.30am – 12.30pm | Yn addas ar gyfer oedran* 3+ | £5 (y person) / AM DDIM**
Sesiwn dan arweiniad, lle bydd y cyfranogwyr yn defnyddio lensys chwyddo i archwilio patrymau a gweadau bach mewn ffrwythau a llysiau bob dydd. Bydd manylion unigryw y bydoedd creadigol hyn yn cael eu defnyddio fel ysbrydoliaeth i greu eich printiau hardd eich hun.

Super Power Kitchen Utensils | Zoe Needle

Dydd Sadwrn 28 Hydref | 10.30am - 12.30pm | Yn addas ar gyfer oedran* 3+ | £5 (y person) / AM DDIM**
Taniwch eich dychymyg a chrëwch fyd o eitemau cegin gydag uwch-bwerau. Meddyliwch yn wyllt - llwyau anweledig, sbatwlâu sy’n anadlu tân, sosbenni sy’n hedfan. Bydd cyfranogwyr, dan arweiniad yr artist Zoe Needle, yn defnyddio beiros, paent, pasteli a phapur dargopïo i greu eu cymeriadau uwch-bwerau eu hunain, a disgrifio'r bydoedd gwych maen nhw’n byw ynddynt.

 

Tocynnau a Bwcio

*Rhaid i blant dan 8 oed fod yng nghwmni oedolyn
£5 (y person) / AM DDIM**
** Mae nifer cyfyngedig o leoedd AM DDIM ar gael i'r rhai hynny sy'n byw o fewn ardaloedd Dechrau'n Deg (rhaid bwcio ymlaen llaw)
01686 625041 |  desk@orieldavies.org 

 

Efallai y byddai gennych ddiddordeb yn y canlynol hefyd:

Half Term Fun | 

Gweithdy i Blant a Theuluoedd yn The Kitchen

>
Messy Kitchen | Gweithdy i Blant a Theuloedd yn The Kitchen 

(Dydd Sadwrn Tachwedd ac Rhagfyr)

>

 

About The Big Draw Festival

The Big Draw Festival is for anyone who loves to draw, as well as those who think they can't! It's an opportunity to join a global community in celebration of the universal language of drawing.

From 1-31 October, every year, thousands of enjoyable and experiemntal drawing activities connect people of all ages with schools, galleries, museums, libraries, heritage sites, village halls, refugee organisations, outdoor spaces - allsorts of places - artists, scientists, designers, illustrators, inventors and each other.

Since launching in 2000, the festival has taken place in 28 countries around the world, engaged over 3 million people and even clocked up two world records.

Anyone can get involved in the festival. Some famous folk who have supported past events  include award-winning author Philip Pullman, Children's Laureate Chris Riddell, artist Tanya Raabe-Webber, illustrators Oliver Jeffers, Posy Simmonds and Sir Quentin Blake, and many more. 

Sesiynau sydd i ddod