Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Cydweithio Creadigol rhwng Ysgol Uwchradd Y Drenewydd ac Oriel Davies

Dydd Sadwrn, 9 Mawrth 2019 - Dydd Sadwrn, 30 Mawrth 2019

Mae'r prosiect 'Mapio Teithiau a Straeon' yn gweld bron i 170 o ddisgyblion Ysgol Uwchradd Y Drenewydd o Flynyddoedd 8 a 10 yn ymweld â Dychmygwyr Cartograffig ac yn gweithio'n greadigol gyda phedair gwahanol artist weledol a 2 artist 'wordmiths'. Bydd gwaith celf a geiriau, synau a syniadau sy'n deillio o'r broses gydweithredol hon i'w gweld yn Oriel 1 yn Oriel Davies am wythnos yn unig o ddydd Gwener 22 - Sadwrn 30 Mawrth. Edrychwch arno!