Dosbarthiadau Bywluniadu Paul Webster

Mae'r sesiynau difyr hyn, gyda thiwtor, yn annog cryfderau unigol, tra’n archwilio agweddau gwahanol o dynnu llun y ffigwr dynol. Mae'r ... mwy >

Diwrnod Blasu – Gwneud Basgedi

Diwrnod Blasu – Gwneud Basgedi gyda'r Gweneuthurwr Basgedi Mary Zammit

Dydd ... mwy >

Ysgrifennu fel Proses Greadigol: Testun a Theori

Ysgrifennu fel Proses Greadigol: Testun a Theori Dydd Mercher 30 Ionawr; 6, 13, 20 Chwefror; 6, 13, 20, 27 Mawrth; 3 Ebrill ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
 
Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-4yh
 

 

 

Digwyddiad Rhannu - Litmus

Dydd Sadwrn, 24 Mawrth 2018

Neasa Terry Litmus Residency

Ymunwch â ni am ddiwrnod llawn sgyrsiau a chyflwyniadau i nodi diwedd Rhannau 1-5 Litmus ac i archwilio dyfodol posibl y rhaglen. Bydd y digwyddiad yn cynnwys tri chyflwyniad gan artistiaid Litmus - AJ Stockwell, Neasa Terry a Paul Eastwood.

Lawrlwytho rhaglen ddiwrnod

Dros y 12 mis diwethaf, mae Litmus wedi comisiynu pump o artistiaid newydd yng Nghymru a Gororau Cymru i ddatblygu a chyflwyno gwaith newydd yn ein gofod yn Oriel Davies. Yr artistiaid, a ddewiswyd trwy alwad agored oedd: Katie Surridge, AJ Stockwell, Neasa Terry, Paul Eastwood a Freya Dooley; ei harddangosfa hi, sef Speakable Things (10 Chwefror - 11 Ebrill 2018), yw'r arddangosfa olaf yn ein rhaglen gomisiynu bresennol.

Bydd AJ Stockwell, Neasa Terry a Paul Eastwood yn gweithio trwy gyfrwng perfformiad, cerflunwaith a thechnolegau hen a newydd, ac yn rhannu gwaith sydd newydd gael ei ddatblygu ac ymchwil sy’n mynd rhagddo, ac yn trafod eu hymarfer ehangach mewn sgwrs gyda Louise Hobson, Curadur Litmus. Yna, bydd trafodaeth agored yn cael ei chynnal, lle hoffem eich gwahodd i ymuno â ni i archwilio dyfodol posibl y Rhaglen Litmus gyda’n gilydd.

Rydym eisiau clywed gan y rheiny sydd wedi bod yn rhan o’r rhaglen Litmus - artistiaid, ymwelwyr, cyfoedion - ac yn fwy eang, unrhyw un sydd â diddordeb mewn trafod syniadau am strwythurau a allai gefnogi artistiaid newydd yng Nghymru. Nod y digwyddiad hwn yw myfyrio ar y rhaglen Litmus a'r prosiectau mae'r rhaglen yn adeiladu arnynt– Test Bed ac In Focus - ac edrych ar syniadau posibl am yr hyn sy'n dod nesaf. Dewch â'ch syniadau gyda chi i’w rhannu a’u trafod.

10:45am – 5pm | Mynediad AM DDIM

Mae amserlen lawn y dydd i'w chadarnhau. Os hoffech ragor o wybodaeth ac i gael y newyddion diweddaraf, ewch i'n gwefan www.orieldavies.org/litmus neu anfonwch e-bost at litmus@orieldavies.org

I fwcio lle, anfonwch e-bost at desk@orieldavies.org neu ffoniwch 01686625041. Mae llefydd yn brin.