Ysgrifennu gyda Sylw a Theimlad

Ysgrifennu gyda Sylw a Theimlad  Dydd Mercher 10, 17, 24 Hydref; 7, 14, 21, 28 Tachwedd; 5 a 12 Rhagfyr ... mwy >

Arddangosfa yn agor | Creu // Make & Jwrnal Selects // y Casgliad Jwrnal

CREU//MAKE *Arddangosfa yn agor ar ddydd | 3 - 5pm mwy >

Adar Rhyfedd Wedi’u Ffeltio â Nodwydd gyda’r Artist Ruth Packham

(Dylid cadw lle erbyn 3 Tachwedd) Treuliwch y diwrnod yn gweithio gyda ffibr gwlân Prydeinig i gerflunio / nodwyddo eich ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-4yh

ESTYNIAD DYDDIAD CAU Cystadleuaeth Ysgrifennu Agored Oriel Davies 2018: Crossed Path

Dydd Sadwrn, 5 Ionawr 2019

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau ydy dydd Sadwrn 5 Ionawr 2019

Mae Oriel Davies yn gwahodd ceisiadau o gerddi a rhyddiaith ar y thema Crossed Paths.  Bydd y gystadleuaeth yn cael ei beirniadu unwaith eto gan Sophie McKeand, cyn Awdur Ieuenctid Cymru a Chris Kinsey, bardd natur enwog y Drenewydd.

Rydym yn gwahodd ceisiadau o hyd at 50 llinell o gerdd, neu ryddiaith o hyd at 1,000 o eiriau.  Mae’r gystadleuaeth ar agor i bawb, a gallwch gyflwyno sawl darn mewn unrhyw un o’r categorïau.  Bydd y ceisiadau buddugol yn derbyn taleb £50 i'w wario yn siop yr Oriel, ac yn cael eu rhoi ar wefan Oriel Davies.

Ffi mynediad: £5 fesul darn o ryddiaith neu farddoniaeth.

Ceisiadau:            
Anfonwch geisiadau naill ai drwy e-bost i desk@orieldavies.org neu drwy’r post i:
Oriel Davies, Y Parc, Y Drenewydd. SY16 2NZ. Dylech gynnwys ‘Crossed Paths, Oriel Davies Writing Competition’ yn y pennawd neu ar yr amlen.

* Ffyrdd o Dalu:

Siec: Dylai sieciau gael eu gwneud yn daladwy i - Oriel Davies Gallery (ysgrifennwch eich cyfeirnod taliad ar du ôl y siec**)
BACS: Enw’r Cyfrif: Oriel Davies Gallery Cod Didoli: 40-34-33 Rhif Cyfrif: 51484494 (nodwch eich cyfeirnod taliad **)

** Cyfeirnod Taliad:
Dylai pob taliad gynnwys y cyfeirnod ‘Crossed Paths’ ac yna, eich enw llawn e.e. crossedpathsjoebloggs

Pwysig: Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cynnwys eich enw, cyfeiriad, e-bost a’ch rhif ffôn, ynghyd â theitl(au) eich gwaith ar ddarn o bapur ar wahân i’ch gwaith, gan fod ceisiadau’n cael eu beirniadu ar sail ddienwdesk@orieldavies.org

Cystadleuaeth Ysgrifennu Agored Oriel Davies 2018: Darlleniadau a Dyfarnu Gwobrau | Dydd Sadwrn 9 Chwefror 2019, 2.30-4pm
Ymunwch â ni am ddathliad anffurfiol ac ysbrydoledig o farddoniaeth wreiddiol a rhyddiaith, gyda chystadleuwyr, enillwyr gwobrau a beirniaid Cystadleuaeth Ysgrifennu Agored Oriel Davies 2018.
Ymgeiswyr AM DDIM; gwesteion eraill £5
 

01686 625041