Barddoniaeth 2 | Lara Clough

10 Sesiynau | Dydd Mercher 11 Ebrill– 13 Mehefin 2018 | 10.15am – ... mwy >

Cyfeillion Taith Oriel Davies i Liverpool World Museum

Os hoffech ymuno â Chyfeillion Oriel Davies a mynd ar un o'u tripiau coetsis rheolaidd i orielau celf ac amgueddfeydd ar draws y DU (o fewn ... mwy >

Trip Maes - Crossed Paths

Taith gerdded greadigol ydy hon, yn dilyn llwybr ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
Llun-Sadwrn 10yb-5yh
Mynediad am ddim

Ffigwr i Dirwedd: Cydadwaith ffurf gyda June Forster

June Forster, Aberystwyth course, Formations

Drwy ddefnyddio siarcol a chyfryngau tynnu lluniau eraill, bydd myfyrwyr yn cyflwyno a datblygu cyfres o ddelweddau cydberthynol sy’n archwilio synthesis tirwedd a ffigwr. Bydd pwyslais yn cael ei roi ar dynnu lluniau arsylwadol cadarn fel sylfaen ar gyfer ail-ddehongli’r pwnc fel delwedd anffigurol, gan ddefnyddio siapiau cyfansawdd, gwead, patrwm, llinell, gwneud marciau a phersbectif o'r awyr. Cynghorir yn gryf i fyfyrwyr ddangos profiad o fywluniadu a gweithio gyda siarcol cyn dechrau’r cwrs hwn.

 

Cynhelir cyrsiau yn Oriel Davies ar y cyd ag Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes, Prifysgol Cymru Aberystwyth.

www.aber.ac.uk

 

Tocynnau a Bwcio

 

Bob dydd Mawrth 07 Mawrth—09 Mai | 10.30am—3pm

Am ragor o wybodaeth ac i gadw lle, cysylltwch â'r Brifysgol yn uniongyrchol drwy ffonio 01970 621580, neu e-bostiwch: learning@aber.ac.uk

Sesiynau sydd i ddod