Ysgrifennu Erthyglau Nodwedd Llarwydd gyda Lara Clough

Bydd myfyrwyr yn archwilio technegau print a newyddiaduraeth ar-lein. Bydd y pynciau'n cynnwys darganfod ac ymchwilio straeon posibl, ... mwy >

Gweithdai i blant a theuluoedd yn ystod hanner tymor mis Mai | Printiau Natur

Dewch i weithio gyda’r artist Christine Mills, i greu printiau unigryw eich hun wedi’u hysbrydoli gan yr arddangosfa Navigations: Art ... mwy >

Dosbarthiadau Bywluniadu ar ddydd Sadwrn gyda Caroline Ali

 

Mae'r sesiynau difyr hyn, gyda thiwtor, yn annog cryfderau unigol, tra’n archwilio agweddau gwahanol ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
Llun-Sadwrn 10yb-5yh
Mynediad am ddim

Ffigwr i Dirwedd: Cydadwaith ffurf gyda June Forster

June Forster, Aberystwyth course, Formations

Drwy ddefnyddio siarcol a chyfryngau tynnu lluniau eraill, bydd myfyrwyr yn cyflwyno a datblygu cyfres o ddelweddau cydberthynol sy’n archwilio synthesis tirwedd a ffigwr. Bydd pwyslais yn cael ei roi ar dynnu lluniau arsylwadol cadarn fel sylfaen ar gyfer ail-ddehongli’r pwnc fel delwedd anffigurol, gan ddefnyddio siapiau cyfansawdd, gwead, patrwm, llinell, gwneud marciau a phersbectif o'r awyr. Cynghorir yn gryf i fyfyrwyr ddangos profiad o fywluniadu a gweithio gyda siarcol cyn dechrau’r cwrs hwn.

 

Cynhelir cyrsiau yn Oriel Davies ar y cyd ag Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes, Prifysgol Cymru Aberystwyth.

www.aber.ac.uk

 

Tocynnau a Bwcio

 

Bob dydd Mawrth 07 Mawrth—09 Mai | 10.30am—3pm

Am ragor o wybodaeth ac i gadw lle, cysylltwch â'r Brifysgol yn uniongyrchol drwy ffonio 01970 621580, neu e-bostiwch: learning@aber.ac.uk

Sesiynau sydd i ddod