Esoteric Herbalism with Cristina Pandolfo

Saturday 13 October 2018 10.30am – 4pm Suitable for adults, £65 (booking by 22 September ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
Llun-Sadwrn 10yb-5yh
Mynediad am ddim

Gweithdai Haf i Blant a Theuluoedd

Dydd Mawrth, 25 Gorffennaf 2017 - Dydd Mawrth, 29 Awst 2017

Amy Sterly: Fleet Street Story Boats

Gweithdai yn ystod Gwyliau’r Haf

Dydd Mawrth, 25 Gorffennaf
Gweithdy tynnu lluniau gyda’r artist Christine Mills
Gan ddefnyddio amrywiaeth o offer a defnyddio inc, pensil a siarcol, byddwn yn gweithio drwy wahanol ddulliau o greu marciau cyn symud ymlaen at ddarluniau llawn, lle byddwn yn amlygu cymeriad y gwrthrychau a ddewisoch.

Dydd Mawrth 01 Awst
Gweithdy platiau papur gyda phatrwm helyg gyda’r artist Christine Mills
Byddwn yn dylunio platiau papur unigryw, ac yn creu storïau a phatrymau wedi’u hysbrydoli gan y patrwm helyg glas a gwyn nodedig, a choeth yn aml, a geir ar blatiau ceramig hanesyddol.

Dydd Mawrth 08 Awst
Gweithdy gwneud ffelt gyda’r artist Nicola Knapton
Byddwn yn dysgu’r broses o wneud ffelt, a chymryd ysbrydoliaeth o’r arddangosfa Twelve Tall Tales.

Dydd Mawrth, 15 Awst
Fleet Street gyda’r artist Amy Sterly
 ‘Fleet Street’ – creu cychod storïau – wedi’i ysbrydoli gan yr arddangosfa Twelve Tall Tales.  Byddwn yn gwneud cychod papur ac yn eu llenwi nhw gyda chymeriadau a naratifau o bapurau newydd, cylchgronau a chomics. Crëwch eich stori eich hun i hwylio i ffwrdd ynddi!

Dydd Mawrth, 22 Awst
Gweithdy ffansîns gyda’r artist Amy Sterly
Mae ‘ffansîn’ yn debyg i gylchgrawn, ond gyda thro. Mae  ‘ffansîns’ yn cael eu hunan-gyhoeddi, ac yn cael eu gwneud drwy ddefnyddio technegau gludwaith ac yna, eu llungopïo i wneud cymaint ag y dymunwch i’w rhoi i'ch ffrindiau a'ch teulu. Gwnewch eich llyfryn stori bach eich hun a lledaenwch y gair!

Dydd Mawrth, 29 Awst
Nodweddion Creaduriaid wedi'u Hailgylchu gyda’r artist Amy Sterly
Bydd Amy, sydd wedi ei hysbrydoli gan yr arddangosfa Twelve Tall Tales, yn arwain gweithdy yn defnyddio dylunio a meddwl creadigol, i drawsnewid hen wrthrychau a sgrapiau yn greaduriaid unigryw a swreal gyda stori i’w dweud.

Tocynnau a Bwcio

Dydd Mawrth | 10.30am – 1pm | £5 y person*
* Rhaid i blant o dan 8 oed fod yng nghwmni rhiant neu ofalwr talu. Bydd plant dan 7 mlwydd oed yn arbennig, angen help gan rieni neu ofalwyr yn y gweithdy Gwneud Ffelt.

01686 625041 | desk@orieldavies.org

Sesiynau sydd i ddod