Tynnu Lluniau Drwy Arsylwi | Tereska Shepherd

4 Sesiynau | Dydd Mawrth 03, 17 Hydref a 07, 21 Tachwedd 2017 | 10am – ... mwy >

Big Draw | Gweithdy i Blant a Theuluoedd yn The Kitchen

Bob dydd Sadwrn ym mis Hydref, bydd Oriel Davies yn gwahodd plant a’u teuluoedd i gymryd rhan yng Ngŵyl y Darlun Mawr. Bydd y gweithdai canlynol yn ... mwy >

Gwnïo Sylfaenol | Jill Rolfe

2 Sesiynau | Dydd Llun 16 a 23 Hydref | 10.30am – 3.30pm Tiwtor: Jill Rolfe
Lleoliad: ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
Llun-Sadwrn 10yb-5yh
Mynediad am ddim

Gweithdai i blant a theuluoedd yn ystod hanner tymor mis Mai | Printiau Natur

Dydd Mawrth, 30 Mai 2017

May Half-term Workshop for children and families

Dewch i weithio gyda’r artist Christine Mills, i greu printiau unigryw eich hun wedi’u hysbrydoli gan yr arddangosfa Navigations: Art as Research.  Bydd y gweithdy yn dechrau gyda sesiwn tynnu lluniau byr, ac yn edrych yn ofalus ar lystyfiant camlesi a glannau afon i archwilio lliw, llinell, gwead a gwneud marciau cyn wedyn, symud ymlaen at waith print. Bydd aelodau iau y gweithdy yn defnyddio polystyren i brintio ohono, tra bydd unigolion hŷn yn defnyddio darn bach o leino.

Tickets & Booking

Dydd Mawrth 30 Mai | 10.30 – 1pm | £5 y person (yn cynnwys deunyddiau)
Yn addas ar gyfer pob oedran.  Rhaid i blant dan 8 mlwydd fod yng nghwmni rhiant / gofalwr

01686 625041 | desk@orieldavies.org