Parti Nadolig a Digwyddiad Gyrfaoedd yn y Celfyddydau Criw Celf

Eleni mae Parti Nadolig Criw Celf yn cynnwys digwyddiad gyrfaoedd, gan gynnwys sgyrsiau darluniol gan artistiaid yng Nghymru sy'n gwneud eu ... mwy >

Dosbarthiadau Bywluniadu ar ddydd Sadwrn gyda Paul Webster

Mae'r sesiynau difyr hyn, gyda thiwtor, yn annog cryfderau unigol, tra’n archwilio agweddau gwahanol o dynnu llun y ffigwr dynol. Mae'r ... mwy >

Messy Kitchen | gweithgaredd i blant a theuluoedd yn the kitchen - Ionawr

AM DDIM Gweithgaredd i Blant a Theuluoedd yn The Kitchen Mae Oriel Davies yn gwahodd plant a’u teuluoedd i gymryd rhan mewn ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
Llun-Sadwrn 10yb-5yh
Mynediad am ddim

Gweithdai i blant a theuluoedd yn ystod hanner tymor mis Mai | Printiau Natur

Dydd Mawrth, 30 Mai 2017

May Half-term Workshop for children and families

Dewch i weithio gyda’r artist Christine Mills, i greu printiau unigryw eich hun wedi’u hysbrydoli gan yr arddangosfa Navigations: Art as Research.  Bydd y gweithdy yn dechrau gyda sesiwn tynnu lluniau byr, ac yn edrych yn ofalus ar lystyfiant camlesi a glannau afon i archwilio lliw, llinell, gwead a gwneud marciau cyn wedyn, symud ymlaen at waith print. Bydd aelodau iau y gweithdy yn defnyddio polystyren i brintio ohono, tra bydd unigolion hŷn yn defnyddio darn bach o leino.

Tickets & Booking

Dydd Mawrth 30 Mai | 10.30 – 1pm | £5 y person (yn cynnwys deunyddiau)
Yn addas ar gyfer pob oedran.  Rhaid i blant dan 8 mlwydd fod yng nghwmni rhiant / gofalwr

01686 625041 | desk@orieldavies.org