Ysgrifennu gyda Sylw a Theimlad

Ysgrifennu gyda Sylw a Theimlad  Dydd Mercher 10, 17, 24 Hydref; 7, 14, 21, 28 Tachwedd; 5 a 12 Rhagfyr ... mwy >

Halloween Masks

Halloween Masks Gyda’r Artist Helen Kozich Dydd Mawrth 30 ... mwy >

Ategolion Calan Gaeaf

gyda’r Artist Zoë Needle Dydd Mercher 31 Hydref 10.30am-12.30pm, ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
Llun-Sadwrn 10yb-5yh
Mynediad am ddim

Seminar Datblygiad Proffesiynol i Artistiaid - How to Get Your Work Shown

Dydd Gwener, 26 Ionawr 2018

Seminar Datblygiad Proffesiynol i Artistiaid
How to Get Your Work Shown

Dydd Gwener 26 Ionawr 2018 | 2pm – 5pm* | £10 / £7 consesiynau (mae’r pris yn cynnwys te a chacen)

Seminar datblygiad proffesiynol hanner diwrnod dan arweiniad yr Artist, Andreas Rüthi. Mae’r seminar wedi’i hanelu ar gyfer artistiaid newydd ac artistiaid sydd newydd ddechrau yn eu gyrfa, a bydd yn helpu gyda’r isod: 

  • Creu proffil yng nghefn gwlad Cymru
  • Gwneud cais am grantiau Cyngor Celfyddydau Cymru
  • Argymhellion pwysig ar gyfer ysgrifennu datganiad a pherffeithio eich CV
  • Mynd i'r afael â galwadau a chyfleoedd agored

Mae Andreas Rüthi yn artist o’r Swistir sy'n byw ac yn gweithio yn Sir Fynwy.  Mae Rüthi wedi arddangos ei baentiadau bywyd llonydd mewn dros ugain o arddangosfeydd unigol ar draws y byd. Mae ei waith wedi cael ei ddewis ar gyfer John Moors 24, yr Eisteddfod, ac Arddangosfa Agored Oriel Mostyn ac yn 2016, enillodd Rüthi wobr Arddangosfa Agored Oriel Davies. Yn ogystal ag arian, bydd arddangosfa yn cael ei rhoi i enillydd Arddangosfa Agored Oriel Davies hefyd – colourfelt ydy arddangosfa unigol gyntaf Rüthi yng Nghymru. Mae Colourfelt yn rhedeg o 9 Rhagfyr 2017 tan 27 Ionawr 2018.

* Cymorthfeydd/Sesiynau Portffolio

Yn ychwanegol at, a chyn y Seminar, rydym yn cynnig cymhorthfa o ½ awr neu sesiwn portffolio gydag Andreas Rüthi i bump  o artistiaid. Gall artistiaid ddewis un o'r meysydd canlynol i ganolbwyntio arnynt yn eu sesiwn:

  • Edrych ar eich portffolio - adborth ac arweiniad ar eich portffolio
  • Sut i greu portffolio
  • Sut i gyflwyno a gwerthu eich hun – adolygiad beirniadol o’ch CV ac o’ch Datganiad.

Mae cymorthfeydd/sesiynau portffolio yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin, ac mae’n rhaid eu bwcio gyda’r Seminar.

Amseroedd cymorthfeydd/sesiynau portffolio:

Slot 1:    10am – 10.30am
Slot 2:    10.40am – 11.10am
Slot 3:   11.20am – 11.40am
Slot 4:    11.50am – 12.20pm
Slot 5:    12.30pm – 1pm

Mae How to Get Your Work Shown wedi cael ei raglennu fel rhan o The Kitchen, sef prosiect untro a gofod digwyddiadau Oriel Davies, sy'n rhedeg tan 27 Ionawr 2017.

Gan adeiladu ar gyflawniadau The Drawing Room yn y flwyddyn gyntaf, The Kitchen ydy rhifyn nesaf Open Space, sef prosiect peilot dwy flynedd sy'n rhedeg ochr yn ochr, ac yn ychwanegol at raglenni arddangos a dysgu presennol yr Oriel.

Tocynnau a Gwybodaeth

Dydd Gwener 26 Ionawr 2018 | 2pm – 5pm* | £10 / £7 consesiynau (yn cynnwys te a chacen)

info@orieldavies.org | 01686 625041

*Bydd y cymorthfeydd/sesiynau portffolio yn cael eu cynnal rhwng 10am ac 1pm.

Dim ond pump o sesiynau 30 munud sydd ar gael, a byddant yn cael eu cynnig ar sail y cyntaf i’r felin.

Nid ydym yn codi tâl ychwanegol ar gyfer y cymorthfeydd a’r sesiynau portffolio, ond mae'n rhaid bwcio lle ar y Seminar hefyd.