Esoteric Herbalism with Cristina Pandolfo

Saturday 13 October 2018 10.30am – 4pm Suitable for adults, £65 (booking by 22 September ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
Llun-Sadwrn 10yb-5yh
Mynediad am ddim

Trip Maes - Crossed Paths

Dydd Sadwrn, 26 Mai 2018

Miranda Whall, Crossed Paths, 2017, Llun gan Hannah Mann

Taith gerdded greadigol ydy hon, yn dilyn llwybr cropian Miranda, gyda thrafodaethau, cyflwyniadau a darlleniadau ar hyd y ffordd.

Bydd y daith yn dechrau ac yn gorffen yng Nghanolfan Ymchwil yr Ucheldir Pwllpeiran, Cwmystwyth, Aberystwyth, SY23 4AB.

Bydd lluniaeth ar gael ar ddechrau a diwedd y digwyddiad. Bydd angen gwisgo dillad awyr agored addas.

Dydd Sadwrn 26 Mai 2018, 2-5pm (taith gerdded o tua 1.5 awr) | AM DDIM | Mae llefydd yn brin | I fwcio neu gael rhagor o wybodaeth am y ddau ddigwyddiad yma, anfonwch e-bost at desk@orieldavies.org neu ffoniwch 01686625041

Mae Crossed Paths yn cynnwys tri phrosiect gan yr artist Miranda Whall, sy'n byw yn Aberystwyth, a gafodd eu creu rhwng 2017 a 2021 yng Nghymru, yr Alban a Ffrainc. Mae'r rhain yn dwyn ynghyd ffilm, perfformiad a’r corff yn symud, mynydd ac ecoleg ucheldirol: gyda phob prosiect yn adrodd stori mynydd o safbwynt gwahanol.

Mae Oriel Davies yn cyflwyno'r elfen Gymreig trwy gyfrwng gosodiad amlgyfrwng cynhwysol ac arddangosfa gyd-destunol, sy'n cynnig ymateb anghynrychioliadol ac ecolegol i ardal ym Mynyddoedd y Cambria, Gorllewin Cymru.

Gwybodaeth lawn -Crossed Paths | Miranda Whall | 21 Ebrill- 13 Mehefin
http://www.orieldavies.org/cy/exhibition/crossed-paths