Tynnu Lluniau Drwy Arsylwi | Tereska Shepherd

4 Sesiynau | Dydd Mawrth 03, 17 Hydref a 07, 21 Tachwedd 2017 | 10am – ... mwy >

Dosbarthiadau Bywluniadu ar ddydd Sadwrn gyda Caroline Ali

Mae'r sesiynau difyr hyn, gyda thiwtor, yn annog cryfderau unigol, tra’n archwilio agweddau gwahanol o dynnu llun y ffigwr dynol. Mae'r ... mwy >

Barddoniaeth 1 | Lara Clough

9 Sesiynau | Bob dydd Mercher 04 Hydref – 06 Rhagfyr | 10.15am – ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
Llun-Sadwrn 10yb-5yh
Mynediad am ddim

Uwchgylchu Dillad | Jill Rolfe

4 Sesiynau | Dydd Llun 13, 20, 27 Tachwedd ac 11 Rhagfyr 2017 | 10am – 15.30pm

Tiwtor Jill Rolfe
Lleoliad: Oriel Davies

Bydd y cwrs newydd hwn yn ailwampio dyluniad eich wardrob. Cwrs ‘dim tacio’, dim ond gwnïo rhydd.  Gydag agwedd amgylcheddol, byddwch yn creu eitemau o ddillad yr oeddech yn meddwl na fuasech chi fyth yn gallu eu gwneud. Dechreuwch gasglu dillad o arwerthiannau cist a siopau elusen i’w huwchgylchu. Bydd myfyrwyr yn gweithio o fag syml wedi’i uwchgylchu, i eitem o ddillad, ac yn datblygu sgiliau dylunio ar hyd y ffordd. Bydd sylw'n cael ei roi i'r mathau gwahanol o ffabrig a’u rhinweddau unigryw. Bydd myfyrwyr yn gorfod gweithio ar brosiectau rhwng sesiynau, felly bydd angen iddynt defnyddio peiriant adref.  Dim ond lle i wyth o bobl sydd ar y cwrs. Fodd bynnag, mae llefydd ychwanegol ar gael os gall myfyrwyr ddod â pheiriant eu hunain. Pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer y cwrs, cofiwch ddweud os ydych yn dod â pheiriant gyda chi. Ar ôl cwblhau'r cwrs, efallai y bydd myfyrwyr yn cael eu gwahodd i gyflwyno’u heitemau i'w gwerthu i gydweithfa eco-ffasiwn o'r enw Co-Create

Cynhelir cyrsiau yn Oriel Davies ar y cyd ag  Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes, Prifysgol Cymru, Aberystwyth.

Tickets & Booking

Pris: £120.00 / Gostyngiadau: £100.00
Os hoffech ragor o wybodaeth neu i fwcio lle ar y cyrsiau, cysylltwch â’r Brifysgol yn uniongyrchol ar 01970 621580.

Class Code: CF107
This module is at CQFW Level 4

www.aber.ac.uk/en/lifelong-learning 

Sesiynau sydd i ddod

  1. Dydd Llun, 13 Tachwedd 2017
  2. Dydd Llun, 20 Tachwedd 2017
  3. Dydd Llun, 27 Tachwedd 2017
  4. Dydd Llun, 11 Rhagfyr 2017