Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

Yr Angel Cyllell

04/01/20 – 31/01/20

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Jilly Edwards 

15/10/19 - 31/01/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh
 

 

 

Ysgrifennu fel Proses Greadigol: Testun a Theori

Ysgrifennu fel Proses Greadigol: Testun a Theori

Dydd Mercher 30 Ionawr; 6, 13, 20 Chwefror; 6, 13, 20, 27 Mawrth; 3 Ebrill 2019

Lara Clough

"The best work that anybody ever writes is the work that is on the verge of embarrassing him, always",  Arthur Miller.

Mae cymaint o'n gwaith ysgrifennu gorau yn deillio o arbrofi anymwybodol. Ac eto, yn rhy aml, mae ofn a hunanfeirniadaeth yn amharu ar ein hymdrech i gyflawni ein gwaith gorau. Gall ofn hyd yn oed ein hatal ni rhag ysgrifennu'n llwyr. Yn y cwrs hwn, byddwn yn archwilio ffyrdd o oresgyn ofn a rhwystrau eraill wrth ysgrifennu. Mewn amgylchedd diogel a chefnogol, byddwn yn defnyddio cyfres o ymarferion, darlleniadau a thrafodaethau i archwilio sut y gall yr awdur fod yn fwy mentrus, cymryd mwy o risgiau a thapio mewn i 'hud' ein creadigrwydd brodorol ein hunain. Bydd y gweithdai (cyfanswm o 10 awr) yn cael eu cefnogi gan ddeg awr o ddysgu o bell, lle bydd myfyrwyr yn cynhyrchu eu gwaith ysgrifenedig ac yn derbyn adborth ffurfiannol manwl o'r gwaith sy'n mynd rhagddo a'r aseiniad a gwblhawyd.

Bwcio/Rhagor o wybodaeth:

www.orieldavies.org | desk@orieldavies.org | 01686 625041

Sesiynau sydd i ddod