Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

In Between the Folds are Particles

Anna Falcini

06 Ebrill 2019 - 05 Mehefin 2019

Anna Falcini 2019

Mae corff cymhellol o waith newydd yn sôn am sgwrs barhaus rhwng yr artist cyfoes, Anna Falcini, a'r artist, Gwen John (1876 -1939) o Gymru, trwy archif llythyrau a dyddiaduron drafft John yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth.

Mae tameidiau o fywyd John yn rhwym o fewn y deunyddiau archifol; y pethau sy’n ei gwneud yn agored i niwed, y pethau mae hi’n teimlo’n angerddol drostynt, ei amheuon a’i phryderon artistig. Wrth i Falcini ddechrau ymchwilio i Gwen John Papers yn 2014, darganfuodd bod profiadau John fel artist benywaidd yn debyg iawn i’w rhai hi, er gwaethaf cyfnod o gan mlynedd rhyngddynt.

Drwy ffilm, sain, ffotograffiaeth a lluniadu, mae Falcini yn mynd ar drywydd cywasgiadau Gwen John sy’n cael eu cadw yn yr archif, ac yn mapio cymhlethdod ei thaith artistig a phersonol. Yn ei hymgais i ddatgelu penodau o fywyd John, teithiodd Falcini i'r lleoliadau oedd yn llefydd pwysig o ran siapio stori John; Dinbych-y-pysgod, Paris a Dieppe. Ond ymhell o gael eglurder, fodd bynnag, fe wnaeth Falcini ymgolli mewn “ystyron' a ddaeth i'r amlwg o'r naratifau a'r lleoedd yr oedd John yn trigo ynddynt. Daeth y diweddar artist o Gymru yn absennol ac yn bresennol ar yr un pryd, yn hofran fel awra, dan 'gysgod.'

Bydd yr arddangosfa’n teithio i Ganolfan Gelfyddydau Aberystwyth yn 2020.

Mae In Between the Folds are Particles wedi cael ei chefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

[1] Maria Tamboukou, Nomadic Narratives, Visual Forces: Gwen John Letters and Paintings (New York: Peter Lang, 2010) 3

[1] Sue Roe, Gwen John: A Life (London: Vintage, 2001) 34