Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
 
Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh
 

 

 

Cyngerdd Gaeaf

Alis Huws a Carys Gittins

01 Ionawr 2019 - 24 Tachwedd 2019

Cyngerdd Gaeaf

Newyddion Cyffrous!       Bydd y Delynores Frenhinol, Alis Huws, a’r ffliwtydd arobryn, Carys Gittins, yn perfformio Cyngerdd Gaeaf yn Oriel Davies ddydd Sul 24 Tachwedd am 2.30pm.       Daeth Alis Huws yn Delynor Swyddogol i Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru ym mis Gorffennaf eleni, gan ddod y chweched person i ymgymryd â'r rôl ers i'r Tywysog adfer y swydd yn 2000.       Carys Gittins oedd enillydd Gwobr Rhuban Glas Offerynnol Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2018.       Mae Carys ac Alis wedi perfformio gyda’i gilydd er 2013. Enillwyr Gwobr Gerddoriaeth Siambr McGrennery 2015, fe wnaethant berfformio i Aelodau Cynulliad Cymru fel rhan o Agoriad Brenhinol y Senedd yn 2016. Yn ogystal â chwarae yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru a Mae Castell Caerdydd, Carys ac Alis yn gweithio yn y gymuned fel rhan o'r Cynllun Cerdd mewn Ysbytai.     Pris y tocynnau yw £12.50 ac maent ar gael trwy Eventbright neu o'r oriel.       Tocyannau