Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
 
Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh
 

 

 

Flexuous

Sophie Kumar-Taylor

09 Mawrth 2019 - 30 Mawrth 2019

Mae Flexuous yn gomisiwn celf arbennig wedi ei greu gan Sophie Kumar-Taylor. Mae'r comisiwn Criw Celf yma'n dathlu llwyddiannau Sophie fel artist yn ei gyrfa cynnar, ac yn darparu cyfle iddi greu darn o waith safle-benodol yn Oriel Davies - y lleoliad celfyddydau gweledol mwyaf ei faint a mwyaf arwyddocaol yn y rhanbarth, sy'n oriel allweddol yng Nghymru.

Roedd Sophie yn gyfranogwr yn Criw Celf yn 2012-13 pan oedd hi'n ddisgybl yn y 6ed Ddosbarth yn Ysgol Uwchradd Y Trallwng.  Aeth ymlaen i ennill Gradd mewn Celf Cain ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2017 ac mae hi nawr yn ymarfer fel artist.  Drwy gydol yr amser yma roedd Sophie yn dychwelyd i Oriel Davies i gynorthwyo mewn gweithdai  Criw Celf, ac mae hi wedi cyflwyno mewn digwyddiad gyrfaoedd Criw Celf.  Mi fydd Sophie yn arwain ei gweithdai Criw Celf cyntaf ochr yn ochr â'i harddangosfa, i ymchwilio siapiau wedi eu teseleiddio, agwedd o geometreg mae Sophie wedi bod yn ymchwilio iddo yn ei gwaith.

Mae Flexuous yn ymateb i ofod yr oriel gan greu  llinellau sy'n llifo yn llawn o droadau a chromliniau mewn ystafell sy'n hollol geometreg.  Mae'r gwaith celf lliwgar yma, sy'n debyg i blanhigyn sy'n tyfu'n egnïol yn dod a chyffro i'r waliau gwyn.  Esblygodd ysbrydoliaeth Sophie ar gyfer y comisiwn wrth iddi greu ffurfiau tebyg i origami i greu patrymau geometrig.  Addasodd rhain hefo gofal i greu ymylon crwm gan roi ymddangosiad bron yn organig iddynt; mae lliwiau llachar a phatrymau cryf yn dod ag egni a golwg deinamig i'r gwaith.
Mae Criw Celf Oriel Davies yn ran o fenter Cyngor Celfyddydau Cymru i feithrin talent ifanc yng Nghymru.  Mae'r prosiect yn cael ei gefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Sir Powys a Phrifysgol Caer.                                                                                                 

Bydd Flexuous a Straeon Symudol yn cael eu harddangos rhwng Mawrth 9-30ain.  Mynediad am ddim. (Bydd Straeon Symudol ar gau am un diwrnod ar Ddydd Mawrth, Mawrth 19ain.)