Tynnu Lluniau Drwy Arsylwi | Tereska Shepherd

4 Sesiynau | Dydd Mawrth 03, 17 Hydref a 07, 21 Tachwedd 2017 | 10am – ... mwy >

Big Draw | Gweithdy i Blant a Theuluoedd yn The Kitchen

Bob dydd Sadwrn ym mis Hydref, bydd Oriel Davies yn gwahodd plant a’u teuluoedd i gymryd rhan yng Ngŵyl y Darlun Mawr. Bydd y gweithdai canlynol yn ... mwy >

Gwnïo Sylfaenol | Jill Rolfe

2 Sesiynau | Dydd Llun 16 a 23 Hydref | 10.30am – 3.30pm Tiwtor: Jill Rolfe
Lleoliad: ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
Llun-Sadwrn 10yb-5yh
Mynediad am ddim

The Kitchen

Gwneud | Chwarae | Rhannu

07 Hydref 2017 - 27 Ionawr 2018

The Kitchen | Open Space | 2017/18

The Kitchen | Open Space | 2017/18

Gofod cymdeithasol creadigol, lle bydd celf, perfformio, crefft a ffilm, yn cael eu gwneud, eu rhannu a’u hysbrydoli. The Kitchen yw gofod digwyddiadau a phrosiectau untro Oriel Davies. Mae’r gofod ar agor i ymwelwyr o fis Hydref 2017 tan fis Ionawr 2018, ac mae’n cyflwyno rhaglen fywiog o weithdai, gweithgareddau, digwyddiadau a sgyrsiau ochr yn ochr â chyfleoedd gwych ar gyfer cydweithio ac ymyriadau cymunedol.

Mae The Kitchen yn ystafell i ymlacio a chymdeithasu ynddi, yn ogystal â lle i fod yn greadigol. Mae The Kitchen wedi cael ei ddylunio fel amgylchedd hyblyg ar gyfer amrywiaeth eang o weithgareddau, a bydd yn addasu ac yn newid yn barhaus dros y pedwar mis wrth i ymwelwyr, artistiaid a grwpiau cymunedol greu a rhannu eu gwaith.

Bydd gwybodaeth am y rhaglen yn cael ei chyhoeddi ar-lein o ddiwedd mis Medi.

Gan adeiladu ar gyflawniadau The Drawing Room yn y flwyddyn gyntaf, The Kitchen ydy rhifyn nesaf Gofod Agored, sef prosiect peilot dwy flynedd sy'n rhedeg ochr yn ochr â, ac yn ychwanegol at, arddangosfa a rhaglenni dysgu presennol yr Oriel.  Cefnogir Gofod Agored gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Sefydliad Esmée Fairbairn.

Dewch yn Rhan

Ymunwch â The Kitchen Collective!
Grwˆp newydd sydd ar agor i unrhyw un sydd â diddordeb mewn cymryd rhan a chefnogi The Kitchen. Bydd y Collective yn rhoi mewnbwn i'r hyn sy’n digwydd yn y gofod prosiectau, yn cefnogi digwyddiadau a gweithgareddau, ac yn helpu i ledaenu’r gair. Rhagor o Wybodaeth>

Big Draw | Gweithdy i Blant a Theuluoedd yn The Kitchen
Dydd Sadwrn, 7 Hydref 2017
Bob dydd Sadwrn ym mis Hydref, bydd Oriel Davies yn gwahodd plant a’u teuluoedd i gymryd rhan yng Ngŵyl y Darlun Mawr. Bydd y gweithdai canlynol yn cael eu cynnal yn The Kitchen, ein prosiect untro a gofod digwyddiadau. Rhagor o Wybodaeth>

Hwyl Hanner Tymor Gweithgareddau i Blant a Theuluoedd yn The Kitchen
Dydd Llun, 30 Hydref 2017   
Hwyl Hanner Tymor yn The Kitchen, ein prosiect untro a gofod digwyddiadau. Rhagor o Wybodaeth>

Messy Kitchen | Gweithgaredd i Blant a Theuluoedd yn The Kitchen
Dydd Sadwrn, 4 Tachwedd 2017 
Mae Oriel Davies yn gwahodd plant a’u teuluoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau a gweithdai creadigol ar foreau Sadwrn yn The Kitchen, sef ein prosiect untro a gofod digwyddiadau. Rhagor o Wybodaeth>

Galwad am Roddion - Yn eisiau – dodrefn, gwrthrychau, eitemau cegin a deunyddiau crefft nad oes neb eu heisiau
Mae Oriel Davies yn chwilio am roddion o ddodrefn cegin a gwrthrychau nad oes neb eu heisiau gan drigolion y Drenewydd a'r ardaloedd cyfagos. Rydym yn chwilio am eitemau y gellir eu defnyddio ar gyfer creu a dodrefnu The Kitchen. Rhagor o Wybodaeth>

Rhagor o Wybodaeth

amber@orieldavies.org
www.openspace.orieldavies.org