Dosbarthiadau Bywluniadu Paul Webster

Mae'r sesiynau difyr hyn, gyda thiwtor, yn annog cryfderau unigol, tra’n archwilio agweddau gwahanol o dynnu llun y ffigwr dynol. Mae'r ... mwy >

Rangoli: Art that Binds

Following the success of the 2017 Rangoli: Art that Binds project, as part the India/ Wales season of events with the mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
 
Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-4yh
 

 

 

Lure

Helen Sear

02 Chwefror 2013 - 17 Ebrill 2013

Image 1 of 4 next >   Helen Sear, Sightline 4, inkjet print and gesso, 2011

Arddangosfa fawr o waith newydd gan Helen Sear yw lure. Mae gwaith Helen, sy’n un o’r bobol fwyaf pwysig a threiddgar yn ei maes, yn cael ei nodweddu gan ei harchwiliad o'r gorgyffwrdd rhwng iaith a chelfyddyd gain, ei sylw ar y byd naturiol, a harddwch syfrdanol ei gwaith.

Yn ystod y deunaw mis diwethaf, mae Helen wedi creu corff newydd gwych o waith - ffotograffiaeth, fideo, gosodiadau ffilm a cherflunwaith. Mae hi'n creu gwaith nerthol o bethau syml yr olwg – pwll wedi rhewi, beliau gwellt mewn cae, blodau gwyllt - sy'n archwilio syniadau o weld a chanfyddiad. Yn Pastoral Monument, mae chwyn disylw o ddolydd lleol yn cael eu dyrchafu i statws epig, gyda’r lliwiau llachar yn disgleirio yn erbyn cefndir melfedaidd o dywyll gyda chyfoeth paentiad bywyd llonydd Holandaidd.

Yn y ffilm, Chameleon, mae blodyn haul yn dod i’r amlwg yn raddol o’r tywyllwch gan ddatguddio’i hun yn araf, yn ysbrydol ac yn anesmwyth. Mae ei cherfluniau newydd yn archwilio maint, ffurf a deunydd, ac yn ailgyflwyno'r cyfarwydd fel yr anghyfarwydd, a phethau a anwybyddir fel pethau mawreddog.

Mae Helen Sear yn byw ac yn gweithio yn Ne Cymru. Yn 2011, hi oedd cyd-enillydd y Fedal Aur yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, a hefyd, derbyniodd Ddyfarniad Cymru Greadigol gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae hi'n arddangos yn helaeth yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Ar hyn o bryd, mae Helen yn Ddarllenydd mewn Ffotograffiaeth a Chelfyddyd Gain ym Mhrifysgol Cymru, Casnewydd. Mae hi'n cael ei chynryc

Agor yr Arddangosfa
Dydd Sadwrn 2 Chwefror 4 - 7yh.
4 - 5yh Helen Sear yn sgwrsio gyda David Drake, Cyfarwyddwr, Ffotogallery.

Arddangosfa Deithiol Genedlaethol yw lure, sydd wedi’i churadu gan Oriel Davies ac sy’n cael ei chefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Oriel Davies, Newtown, 2 February – 17 April 2013
Oriel Plas Glyn-y- Weddw, Llanbedrog, 5 Mai - 30 Mehefin 2013
Bay Art, Cardiff, 25 Mai - 21 Mehefin 2013
Oriel Wrecsam, 3 Gorffennaf - 31 Awst 2013