Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Sound Books

Sterly & Snell

07 Mawrth 2015 - 13 Mai 2015

Sound Books, Amy Sterly & Thom Snell, 2015

Sound Books, Amy Sterly & Thom Snell, 2015

Mae natur gyffyrddol llyfrau yn creu ymateb cnawdol sy'n rhagori ar ymatebion i'w cywerthyddion digidol.

Mae'n emosiynol ac yn esthetig – yn ysgogi atgof ac emosiwn ...

Crack the spine.

Strum the pages.

Play the fragments of memories.

Mae Sound Books yn archwilio’r llyfr fel gwrthrych a'r ffordd y mae'n ymgysylltu â’r synhwyrau.

Mae'r ddau artist yn byw ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr ac mae’r ddau yn cyfeirio at y cefn gwlad yn eu gwaith, ond gyda chanlyniadau gwahanol. Mae Amy Sterly yn gwneud printiau ac yn gerflunydd, ac mae Thom Snell yn artist fideo ac yn gerddor. Maent yn gweithio gyda'i gilydd i gyfnewid syniadau a sgiliau i greu rhywbeth newydd i'r ddau ohonynt.

Gyda chefnogaeth ariannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Arddangosfa agored Dydd Sadwrn 7 Mawrth gyda Craig Wood, Dear Olivia...

 

 

Test Bed Logo Yn cefnogi gwaith newydd ac arbrofol sy’n cael ei ddatblygu gan artistiaid yng Nghymru a’r Gororau.

buy brand cialis