Dosbarthiadau Bywluniadu Paul Webster

Mae'r sesiynau difyr hyn, gyda thiwtor, yn annog cryfderau unigol, tra’n archwilio agweddau gwahanol o dynnu llun y ffigwr dynol. Mae'r ... mwy >

Rangoli: Art that Binds

Following the success of the 2017 Rangoli: Art that Binds project, as part the India/ Wales season of events with the mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
 
Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-4yh
 

 

 

Straeon Symudol

gr┼Áp o artistiaid ifanc talentog

09 Mawrth 2019 - 30 Mawrth 2019

Bydd mis Mawrth 2019 yn gyfnod arbennig i grwp o artistiaid ifanc yng Ngogledd Powys, gyda dau arddangosfa o waith gan gyfranogwyr cyfredol a blaenorol prosiect Criw Celf yn cymryd lle yn Oriel Davies. Bydd yr arddangosfeydd yn cael eu hagor yn swyddogol gan Louise Wright o Gyngor Celfyddydau Cymru ar Ddydd Sadwrn, Mawrth 9fed am 3.15, mewn digwyddiad arbennig hefo'r artistiaid ifanc, eu teuluoedd a'u cyfeillion.

Cafodd y gweithiau yn Straeon Symudol eu creu gan 35 aelod o brosiect Criw Celf, mewn gweithdy hefo'r bardd a gwneuthurwr comics Nicky Arscott sy'n byw ac yn gweithio yn Llanbrynmair.  Golygai'r eu bod nhw'n gweithio hefo delweddau dilyniannol i ddweud stori neu i fynegi ar y thema 'Dinasyddion y Byd'.  Buon nhw'n gweithio'n gydweithredol mewn grwpiau bach i greu gweithiau celf symudol (mobiles) trawiadol, du a gwyn.  

Criw Celf is an Arts Council of Wales initiative to nurture young talent in Wales. Criw Celf Oriel Davies is supported by the Arts Council of Wales, Powys County Council and Chester University.

 

Mae Criw Celf Oriel Davies yn ran o fenter Cyngor Celfyddydau Cymru i feithrin talent ifanc yng Nghymru.  Mae'r prosiect yn cael ei gefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Sir Powys a Phrifysgol Caer.                                                                                               

Bydd Flexuous a Straeon Symudol yn cael eu harddangos rhwng Mawrth 9-30ain.  Mynediad am ddim. (Bydd Straeon Symudol ar gau am un diwrnod ar Ddydd Mawrth, Mawrth 19ain.)