Tynnu Lluniau Drwy Arsylwi | Tereska Shepherd

4 Sesiynau | Dydd Mawrth 03, 17 Hydref a 07, 21 Tachwedd 2017 | 10am – ... mwy >

Big Draw | Gweithdy i Blant a Theuluoedd yn The Kitchen

Bob dydd Sadwrn ym mis Hydref, bydd Oriel Davies yn gwahodd plant a’u teuluoedd i gymryd rhan yng Ngŵyl y Darlun Mawr. Bydd y gweithdai canlynol yn ... mwy >

Gwnïo Sylfaenol | Jill Rolfe

2 Sesiynau | Dydd Llun 16 a 23 Hydref | 10.30am – 3.30pm Tiwtor: Jill Rolfe
Lleoliad: ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
Llun-Sadwrn 10yb-5yh
Mynediad am ddim

Arddangosfa a rhaglen ddatblygu ydy Litmus, sy’n cynnig cymorth curadurol ac ymarferol i bump o artistiaid newydd sy’n byw yng Nghymru a'r Gororau, i ymchwilio, datblygu a chyflwyno gwaith newydd yn Oriel Davies Gallery.

Litmus

Galwad Agored - Litmus: Taflen Wybodaeth ar gyfer Rhannau 4 a 5

Arddangosfeydd:

 - In Guise of the Rock AJ Stockwell | rhan 2 | 29 Gorffennaf - 20 Medi 2017

 - Who lives in a hole like this? | Katie Surridge | rhan 1 | 20 Mai - 19 Gorffennaf 2017

Preswyliaethau:

 - Preswyliad LitmusNeasa Terry rhan 3 | 07 Hydref - 02 Rhagfyr 2017

Arddangosfa a rhaglen ddatblygu ydy Litmus, sy’n cynnig cymorth curadurol ac ymarferol i bump o artistiaid newydd sy’n byw yng Nghymru a'r Gororau, i ymchwilio, datblygu a chyflwyno gwaith newydd yn Oriel Davies Gallery.

Gan adeiladu ar etifeddiaeth mentrau blaenorol Oriel Davies, sef TestBed ac In Focus -mae Litmus wedi’i lleoli yn, ac o amgylch, ein trydydd gofod arddangos, sy’n ofod bach, ond eto hyblyg, sy’n mesur 158cm (ll) x 212cm (h) x 219cm (u). Wrth i ni sefydlu’r rhaglen hon, mae artistiaid yn cael eu hannog i gyflwyno ceisiadau sy'n ystyried gofodau / mannau eraill yn Oriel Davies (boed yn gorfforol neu’n ddigidol), a'r ardal gyfagos.

Mae artistiaid, sy’n gweithio ar y cyd â Louise Hobson, Curadur Litmus, ac sy’n cael eu cefnogi gan Alex Boyd Davies, Curadur Oriel Davies, ochr yn ochr â thîm ehangach yr oriel, yn cyflwyno ceisiadau sy'n dangos uchelgais, natur arbrofol a chymryd risgiau fel rhan o ymrwymiad i ddatblygu eu harfer creadigol.  Bydd pob artist yn derbyn ffi o £600 a chyllideb ychwanegol o £400 am gynhyrchu, ac am adnoddau a threuliau.

Nod Litmus ydy cefnogi artistiaid sydd ag amrywiaeth o arferion a dulliau artistig, ac o ardal ddaearyddol eang ar draws Cymru a'r Gororau.  Fel sefydliad sy'n ceisio cefnogi artistiaid o bob cefndir, mae Oriel Davies yn croesawu ceisiadau gan artistiaid Duon a Lleiafrifoedd Ethnig a hefyd, yr artistiaid hynny sy’n nodi eu bod yn anabl.

Mae comisiynau ar gyfer y rhaglen Litmus yn cael eu dewis drwy broses galwad agored, a byddwn yn cyhoeddi’r gyfres nesaf o alwadau yn ystod tymor yr Hydref 2017.

Am ragor o wybodaeth, anfonwch e-bost at Louise Hobson, Curadur Litmus: litmus@orieldavies.org

Cefnogir Litmus gan Gyngor Celfyddydau Cymru.