Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Arddangosfeydd gan Artistiaid Ifanc yn Oriel Davies

Bydd mis Mawrth 2019 yn gyfnod arbennig i grwp o artistiaid ifanc yng Ngogledd Powys, gyda dau arddangosfa o waith gan gyfranogwyr cyfredol a blaenorol prosiect Criw Celf yn cymryd lle yn Oriel Davies.  Bydd yr arddangosfeydd yn cael eu hagor yn swyddogol gan Louise Wright o Gyngor Celfyddydau Cymru ar Ddydd Sadwrn, Mawrth 9fed am 3.15, mewn digwyddiad arbennig hefo'r artistiaid ifanc, eu teuluoedd a'u cyfeillion. 

Cafodd y gweithiau yn Straeon Symudol eu creu gan 35 aelod o brosiect Criw Celf, prosiect sy'n anelu i feithrin talent ifanc yng Nghymru.  Mewn gweithdai hefo'r bardd a gwneuthurwr comics Nicky Arscott crëwyd gweithiau celf symudol (mobiles) trawiadol, du a gwyn sy'n cael eu harddangos yng ngofod Testbed yr oriel.   

Mae Flexuous yn gomisiwn celf arbennig wedi ei greu gan Sophie Kumar-Taylor.  Mae'r comisiwn Criw Celf yma'n dathlu llwyddiannau Sophie fel artist yn ei gyrfa cynnar, ac yn darparu cyfle iddi greu darn o waith safle-benodol yn Oriel Davies.  Roedd Sophie yn gyfranogwr yn Criw Celf yn 2012-13 pan oedd hi'n ddisgybl yn y 6ed Ddosbarth yn Ysgol Uwchradd Y Trallwng.  Graddiodd mewn Celf Cain ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2017 ac mae hi nawr yn ymarfer fel artist. 

Mae Flexuous yn ymateb i ofod yr oriel gan greu  llinellau sy'n llifo yn llawn o droadau a chromliniau mewn ystafell sy'n hollol geometreg.  Mae'r gwaith celf lliwgar yma, sy'n debyg i blanhigyn sy'n tyfu'n egnïol yn dod a chyffro i'r waliau gwyn.  Esblygodd ysbrydoliaeth Sophie ar gyfer y comisiwn wrth iddi greu ffurfiau tebyg i origami i greu patrymau geometrig; fe addasodd hi rhain gyda gofal i greu ymylon crwm gan roi ymddangosiad bron yn organig iddynt. Mae'r lliwiau llachar a'r patrymau cryf yn dod ag egni a golwg deinamig i'r gwaith.

Bydd Flexuous a Straeon Symudol yn cael eu harddangos rhwng Mawrth 9-30ain.  Mynediad am ddim. (Bydd Straeon Symudol ar gau am un diwrnod ar Fawrth 19ain.)

Mae Criw Celf Oriel Davies yn cael ei gefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Sir Powys a Phrifysgol Caer.             

Cyhoeddwyd 04 Mawrth 2019
Newyddion >