Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Criw Celf - Gwobr y Stondin Orau yn Ffair Yrfaoedd Powys

Stand after opening - Denodd y stondin llu o bobl ifanc.

Roedd staff Oriel Davies wrth eu boddau eu bod wedi ennill y wobr am y stondin orau yn  Ffair Yrfaoedd Powys ar Fawrth 7fed.  Hwn oedd y tro cyntaf i unrhyw sefydliad gelfyddydau arddangos yn y Ffair, a roedd yr oriel yn falch i gymryd rhan, ochr yn ochr â Peak a NAWR er mwyn lledaenu'r neges fod y celfyddydau yn ddewis positif iawn o ran addysg a fel gyrfa.

Dyluniwyd y stondin gan Bethan Page sy'n arwain prosiect Criw Celf i Oriel Davies a Helen Kozich Swyddog Addysg Oriel Davies, a dyfeisiwyd nifer o weithgareddau ynddo i geisio wyn ymgysylltu â'r 2,000 o ymwelwyr a ddaeth i'r Ffair o dros Bowys. Fe ddenodd y stondin llu o bobl gyda cyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol hefo'r artist Amy Sterly a gyda cystadleuaeth i restru cymaint o yrfaoedd yn y celfyddydau a phosib - rhoddwyd cymorth hefo'r tasg yma gan fod dros 80 o labeli hefo enwau swyddi yn y diwydiannau creadigol wedi cael eu gosod ym mhobman ar y stondin.  Dywedodd llawer o'r bobl ifanc eu bod yn synnu at y nifer o swyddi yn y celfyddydau sy'n bodoli, o ddylunwyr gemau a gwneuthurwyr ffilmiau, i ddylunwyr gwisgoedd i therapyddion celf.

Enillydd y gystadleuaeth a set o ddefnyddiau celf oedd Josh Pointon o Ysgol Uwchradd Llanfyllin oedd wedi enwi 94 o swyddi yn y diwydiannau creadigol, gan gynnwys llawer nad oedd wedi eu cynnwys yn yr arddangosfa ar y stondin. Dywedodd Bethan Page o brosiect Criw Celf Oriel Davies "Llongyfarchiadau i Josh!  Roedd ei gais yn drawiadol - gobeithio bydd yn cael llawer o bleser gyda'i ddefnyddiau celf ac y caiff gyfle i ddod i Oriel Davies i'n gweld.  Roedd yn bleser i gyfarfod â Josh a'r holl bobl ifanc eraill ddaeth i'n gweld. Ryden ni'n gobeithio bydd ein presenoldeb yn y ffair wedi llwyddo i dynnu sylw at y ffaith fod y celfyddydau yn ddewis gyrfa gwych."

Dywedodd Steffan Jones-Hughes, Cyfarwyddwr Oriel Davies, “Ryden ni wrth ein boddau ein bod wedi cael cyfle i arddangos yn y Ffair a'n bod wedi ennill y wobr am y stondin orau.  Ar adeg pan mae celf mewn addysg dan bwysau cynyddol, ryden ni'n teimlo ei fod yn bwysig i dynnu sylw bobl ifanc at yr amrywiaeth o gyfleoedd gyrfaol sy'n bodoli yn nhyfiant meysydd celf a'r diwydiannau creadigol."
 

Mwy o wybodaeth am Criw Celf yn Oriel Davies - http://www.orieldavies.org/en/criw-celf

Cyhoeddwyd 13 Mawrth 2018
Newyddion >