Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Cyhoeddi’r enillwyr - Cystadleuaeth Ysgrifennu Agored Oriel Davies 2017

Mae’n bleser gan Oriel Davies gyhoeddi enillwyr Cystadleuaeth Ysgrifennu Agored Oriel Davies 2017, a fydd yn cael ei ddathlu mewn digwyddiad fydd yn cael ei gynnal ar 24 Chwefror yn yr Oriel.

Y tro hwn, gwahoddodd y gystadleuaeth awduron i gyflwyno barddoniaeth a rhyddiaith ar y thema Dŵr.

Cafodd y beirniaid, sef y bardd natur, Chris Kinsey a Sophie McKeand, Awdur Pobl Ifanc Cymru, sialens heriol, eto bleserus, yn darllen trwy'r nifer o geisiadau i ddewis yr enillwyr, yn ogystal â'r rhai hynny oedd yn haeddiannol i dderbyn canmoliaeth arbennig. Gweler y rhestr isod.

Digwyddiad dathlu

Bydd enillwyr y cystadlaethau, yn ogystal â llawer o'r rhai hynny sydd wedi derbyn canmoliaeth arbennig,  yn dod at ei gilydd i ddathlu eu gwaith mewn digwyddiad arbennig yn Oriel Davies.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn 24 Chwefror, o 2.30 tan 4pm, a bydd yn cael ei arwain gan Chris Kinsey.  Bydd cost o £3 am y tocynnau (am ddim i ymgeiswyr).

Rhaid bwcio lle, gan fod llefydd yn brin - 01686 625041, desk@orieldavies.org.

Enillydd y gystadleuaeth farddoniaeth:

Water - Nicky Hetherington
 
Canmoliaeth arbennig ar gyfer barddoniaeth (mewn dim trefn arbennig):

Lumb Bank Valley  - Jennifer Waring
Low Above the Trees - Alan Hawley
When it rains… - Sarah Leavesley
Plastic Oasis (Reno) - Sarah Roberts
Rowing in a Celtic four man boat - Ruth Roberts Owen
Water  -  Peter Timmins
Canal  -  Kathy Biggs
Waterbirth  -  Natalie Holborow
Plaiting a poem - Jan Wallis
 
Enillydd y gystadleuaeth rhyddiaith:

Swimming Lessons  - Menna Siwan
 
Canmoliaeth arbennig ar gyfer rhyddiaith (mewn dim trefn arbennig):

Something in the water remembers  - William Sullivan
Shelley Winters didn’t make it  - Pat Edwards
Tears, Sweat or the Sea - Kathy Biggs
Legacy ponds and cooling water - Alice Brook
Watershed  - Caralinda Jefferies
Red Velvet Poochie  - Tarie Carlyon
 

 

Cyhoeddwyd 22 Ionawr 2018
Newyddion >