Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
 
Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh
 

 

 

Cyhoeddi enillwyr Cystadleuaeth Ysgrifennu Agored 2016 Oriel Davies!

DATGANIAD I’R WASG

17 Mawrth 2017

Cyhoeddi enillwyr Cystadleuaeth Ysgrifennu Agored 2016 Oriel Davies!

Mae’n bleser gan Oriel Davies a Chris Kinsey, beirniad y gystadleuaeth, gyhoeddi enillwyr cystadleuaeth ysgrifennu 2016, a hoffent ddiolch i bawb a ymgeisiodd.

Cerdd Fuddugol -  Blood Lines gan Frances Field a’r Rhyddiaith Fuddugol – Cosmic Tiger gan Chris Clement.

Erbyn hyn, mae’r gystadleuaeth ysgrifennu yn ddigwyddiad blynyddol yng nghalendr Oriel Davies,, ac mae’r gystadleuaeth yn denu dros 100 o geisiadau gan awduron yng Nghymru a'r DU yn rheolaidd. Bydoedd Dychmygol oedd y thema ar gyfer cystadleuaeth 2016, ac mae hyn yn cysylltu ag arddangosfa diweddar Oriel Davies o ddarluniau o'r un enw.

Unwaith eto, roedd safon y ceisiadau yn uchel. Esboniodd Chris Kinsey, beirniad y gystadleuaeth; "Rwy'n hoffi darllen yr holl geisiadau dienw ac yna, aros i weld pa ddarnau sy’n aros yn y cof ac yn gadael yr argraff fwyaf. Eleni, roedd dwy o’r cerddi yn cystadlu am y brig, sef Blood Lines (yr enillydd) ac Ex Machina, ac er eu bod yn gerddi gwahanol iawn, fel y digwyddodd, maen nhw wedi cael eu hysgrifennu gan yr un person - Llongyfarchiadau i Frances Field am ei delweddaeth fanwl a diddorol."

"Roedd y ceisiadau rhyddiaith yn fwy niferus ac amrywiol, ond roedd Cosmic Tiger yn sefyll allan am fod yn bortread argyhoeddiadol, cynhwysfawr, o fod dynol mewn sefyllfa eithafol. Mae’r cymeriad yn gryf, ac mae'r stori yn codi cwestiynau diddorol ynghylch difodiant a gwerthoedd dynol. Llongyfarchiadau i Chris Clement-Green am greu stori mor gryno a dwys."

I ddathlu, gwahoddir ymgeiswyr ac aelodau o'r cyhoedd i fynychu prynhawn o gerddi a rhyddiaith, fydd yn cael eu darllen gan yr enillwyr. Bydd enillwyr blaenorol a’r ysgrifenwyr cymeradwy, Gill McEvoy a Jan Newton, yn ymuno â Frances Field a Chris Clement-Green. Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yn Oriel Davies, ddydd Sadwrn, 8 Ebrill, o 2pm tan 4pm. Os hoffech brynu tocynnau, cysylltwch â Oriel Davies 01686 625041 desk@orieldavies.org.

DIWEDD

Nodiadau i Olygyddion:

1. Chris Kinsey: Mae’r bardd o’r Drenewydd, Chris Kinsey, ac Awdur Preswyl blaenorol Oriel Davies, wedi ysgrifennu pedwar casgliad o gerddi: Muddy Fox (Rack Press), Kung Fu Lullabies a Cure for a Crooked Smile (Ragged Raven Press), a Swarf (Smokestack Books). Mae Chris yn fardd natur enwog; hi oedd Bardd Bywyd Gwyllt y flwyddyn y BBC yn 2008, enillodd gystadleuaeth ryddiaith Natur Cymru yn 2012, ac mae hi’n ysgrifennu Dyddiadur Natur rheolaidd ar gyfer papur newydd y Cambria.

2. Oriel gelf annibynnol gyhoeddus yw Oriel Davies sydd wedi’i lleoli yng nghanolbarth Cymru. Mae’r Oriel yn trefnu ac yn mynd â arddangosfeydd arloesol, sy’n cynnwys artistiaid o Gymru, o rannau eraill o’r DU ac artistiaid rhyngwladol, ar deithiau, ac mae’n darparu rhaglen addysg gelf gynhwysfawr.  Mae Oriel Davies yn Elusen Gofrestredig rhif: 1034890, sy’n derbyn refeniw gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Sir Powys.

3. Ceisiadau buddugol a manylion y digwyddiad ar gyfer - Prynhawn anffurfiol gydag enillwyr Cystadleuaeth Ysgrifennu Oriel Davies  | Dydd Sadwrn, 8 Ebrill 2017 | 2pm-4pm  - rhagor o wybodaeth

4. Os hoffech luniau a rhagor o wybodaeth, e-bostiwch marketing@orieldavies.org |  01686 625041

Cyhoeddwyd 24 Mawrth 2017
Newyddion >