Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
 
Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh
 

 

 

Galwad Agored - Litmus: Taflen Wybodaeth ar gyfer Rhannau 2 a 3

Mae comisiynau ar gyfer Litmus yn cael eu dewis drwy broses galwad agored, ac mae’r rhaglen yn cael ei rhannu’n ddwy ran ar gyfer rhannau 2 a 3, ac yn, ymateb i natur y ceisiadau a dderbyniom ar gyfer rhan 1. Gwahoddir artistiaid i gyflwyno ceisiadau ar gyfer naill ai rhan 2: Comisiwn Litmus neu rhan 3: Cyfnod Preswyl Litmus

Mae Litmus wedi’i lleoli yn ein trydydd gofod arddangos, sy’n ofod bach, ond eto hyblyg, sy’n mesur 158cm (ll) x 212cm (h) x 219cm (u). Wrth i ni sefydlu’r rhaglen hon, mae artistiaid yn cael eu hannog i gyflwyno ceisiadau sy'n ystyried gofodau / mannau eraill yn Oriel Davies (boed yn gorfforol neu’n ddigidol), a'r ardal gyfagos.

Mae artistiaid yn cael eu hannog i gyflwyno ceisiadau sy'n dangos uchelgais, natur arbrofol a chymryd risgiau creadigol fel rhan o ymrwymiad i ddatblygu eu harfer creadigol.

Beth sydd yn cael ei gynnig?

Comisiwn Litmus

Rydych yn cael eich gwahodd i gynnig sut allwch chi egluro eich ymchwil presennol, canolbwyntio ar eich arfer a datblygu gwaith newydd fel rhan o’r cyfle hwn. Mae Comisiwn Litmus yn gyfle i brofi syniadau a gwireddu cam nesaf eich arfer.

Cyfnod Preswyl Litmus

Fel rhan o’r cyfle hwn, rydych yn cael eich gwahodd i gynnig sut y gallech ddatblygu maes ymchwil neu agwedd, brosiect neu ddatblygiad newydd fel rhan o’ch arfer.  Mae Cyfnod Preswyl Litmus yn gyfle i amser a gofod archwilio elfennau newydd o arfer.

• Ffi o £600 a chyllideb ychwanegol o £400 am gostau teithio, llety a threuliau.

Pwy sy’n gallu gwneud cais?

Sut i wneud cais

Gallwch wneud cais drwy lawrlwytho a chwblhau’r Ffurflen Gais ar gyfer Galwad Agored Litmus – Rhannau 2 a 3, sy'n gofyn am y canlynol:

Dyddiadau Pwysig

Rhagor o wybodaeth: litmus@orieldavies.org

Downloads:

Galwad Agored - Litmus: Taflen Wybodaeth ar gyfer Rhannau 2 a 3 

Ffurflen Gais

Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal

Cyhoeddwyd 28 Ebrill 2017
Newyddion >