Digwyddiad Rhannu - Litmus

Ymunwch â ni am ddiwrnod llawn sgyrsiau a chyflwyniadau i nodi diwedd Rhannau 1-5 Litmus ac i archwilio dyfodol posibl y rhaglen. Bydd y digwyddiad ... mwy >

Gweithdai yn ystod Gwyliau’r Ysgol - Gweithdy Gwneud Bagiau Pasg gyda’r artist Becky Knight

Trowch gardfwrdd yn anghenfil 3D i fynd adref gyda chi. 10.30am- 1pm | £5 per person. Under 8’s will need ... mwy >

Gweithdai yn ystod Gwyliau’r Ysgol - Gweithdy Dinosoriaid Fflatpac gyda’r artist Becky Knight

Trowch gardfwrdd yn anghenfil 3D i fynd adref gyda chi. 10.30am- 1pm | £5 fesul ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
Llun-Sadwrn 10yb-5yh
Mynediad am ddim

Galwad Agored - Litmus: Taflen Wybodaeth ar gyfer Rhannau 2 a 3

Mae comisiynau ar gyfer Litmus yn cael eu dewis drwy broses galwad agored, ac mae’r rhaglen yn cael ei rhannu’n ddwy ran ar gyfer rhannau 2 a 3, ac yn, ymateb i natur y ceisiadau a dderbyniom ar gyfer rhan 1. Gwahoddir artistiaid i gyflwyno ceisiadau ar gyfer naill ai rhan 2: Comisiwn Litmus neu rhan 3: Cyfnod Preswyl Litmus

Mae Litmus wedi’i lleoli yn ein trydydd gofod arddangos, sy’n ofod bach, ond eto hyblyg, sy’n mesur 158cm (ll) x 212cm (h) x 219cm (u). Wrth i ni sefydlu’r rhaglen hon, mae artistiaid yn cael eu hannog i gyflwyno ceisiadau sy'n ystyried gofodau / mannau eraill yn Oriel Davies (boed yn gorfforol neu’n ddigidol), a'r ardal gyfagos.

Mae artistiaid yn cael eu hannog i gyflwyno ceisiadau sy'n dangos uchelgais, natur arbrofol a chymryd risgiau creadigol fel rhan o ymrwymiad i ddatblygu eu harfer creadigol.

Beth sydd yn cael ei gynnig?

Comisiwn Litmus

Rydych yn cael eich gwahodd i gynnig sut allwch chi egluro eich ymchwil presennol, canolbwyntio ar eich arfer a datblygu gwaith newydd fel rhan o’r cyfle hwn. Mae Comisiwn Litmus yn gyfle i brofi syniadau a gwireddu cam nesaf eich arfer.

 • Arddangosfa yn ein trydydd gofod arddangos. Dyddiadau’r arddangosfa: 29 Gorffennaf - 20 Medi 2017.
 • Cefnogaeth am syniadau curadurol ac am bryderon  ymarferol gan  Louise Hobson, Curadur Litmus, Alex Boyd Jones, Curadur Oriel Davies, a thîm ehangach yr oriel.
 • Ffi o £600 a chyllideb ychwanegol o £400 am gynhyrchu, ac am adnoddau a threuliau.

Cyfnod Preswyl Litmus

Fel rhan o’r cyfle hwn, rydych yn cael eich gwahodd i gynnig sut y gallech ddatblygu maes ymchwil neu agwedd, brosiect neu ddatblygiad newydd fel rhan o’ch arfer.  Mae Cyfnod Preswyl Litmus yn gyfle i amser a gofod archwilio elfennau newydd o arfer.

 • Cyfnod preswyl yn ein trydydd gofod arddangos.  Dyddiadau’r cyfnod preswyl: 7 Hydref – 2 Rhagfyr 2017.
 • Cefnogaeth a sgwrs guradurol ac ymarferol gan  Louise Hobson, Curadur Litmus, Alex Boyd Jones, Curadur Oriel Davies, a thîm ehangach yr oriel.

• Ffi o £600 a chyllideb ychwanegol o £400 am gostau teithio, llety a threuliau.

Pwy sy’n gallu gwneud cais?

 • Artistiaid sy’n byw yng Nghymru a'r Gororau -nod Litmus ydy cefnogi artistiaid o ardal ddaearyddol eang ar draws Cymru a'r Siroedd o’i hamgylch (Sir Gaer, Sir Amwythig, Swydd Henffordd, Sir Gaerloyw).
 • Fel sefydliad sy'n ceisio cefnogi artistiaid o bob cefndir, mae Oriel Davies yn croesawu ceisiadau gan artistiaid Duon a Lleiafrifoedd Ethnig a hefyd, yr artistiaid hynny sy’n nodi eu bod yn anabl.
 • Artistiaid sy’n gweithio trwy unrhyw gyfrwng-nod Litmus ydy cefnogi artistiaid sydd ag amrywiaeth o arferion a dulliau artistig.
 • Artistiaid newydd-bydd yr artistiaid fydd yn cael eu dethol yn y broses o sefydlu eu harfer creadigol/proffesiynol.
 • Rydym yn edrych am yr artistiaid hynny a fydd yn elwa fwyaf o'r Rhaglen Litmus ac o'r gefnogaeth a’r sgwrs fydd ar gael.

Sut i wneud cais

Gallwch wneud cais drwy lawrlwytho a chwblhau’r Ffurflen Gais ar gyfer Galwad Agored Litmus – Rhannau 2 a 3, sy'n gofyn am y canlynol:

 • Dywedwch wrthym os ydych chi’n gwneud cais ar gyfer: Comisiwn Litmus neu ar gyfer Cyfnod Preswyl Litmus.
 • Cyflwynwch eich hun ac eich arfer (dim mwy na 200 o eiriau)
 • Amlinellwch sut rydych yn bwriadu defnyddio'r cyfle hwn, a chofiwch gynnwys syniadau a phwyntiau cychwynnol (dim mwy na 400 o eiriau)
 • Dywedwch wrthym beth sy’n llywio eich arfer, a sut y gall y prosiect hwn eich galluogi chi i ddatblygu eich arfer ac i gefnogi eich datblygiad personol a/neu broffesiynol (dim mwy na 400 o eiriau)
 • Atodwch eich CV (dim mwy na dwy dudalen A4)
 • Atodwch un ffeil PDF o hyd at 6 o luniau ac/neu hyd at bedwar dolen gwe (i ffeiliau sain neu fideo) i ddangos enghreifftiau o'ch gwaith
 • Lawrlwythwch, llenwch, ac atodwch ein ffurflen monitro cyfle cyfartal.

Dyddiadau Pwysig

 • Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: Dydd Llun 22 Mai 2017, 10pm
 • Hysbysu artistiaid am ddyddiad y cyfweliad: Dydd Gwener 26 Mai 2017
 • Cyfweliadau artistiaid yn Oriel Davies, Y Drenewydd: Dydd Gwener 09 Mehefin 2017
 • Hysbysu’r artistiaid llwyddiannus: Dydd Mercher, 14 Mehefin 2017
 • Cyhoeddi’r Artistiaid: Dydd Llun 19 Mehefin 

Rhagor o wybodaeth: litmus@orieldavies.org

Downloads:

Galwad Agored - Litmus: Taflen Wybodaeth ar gyfer Rhannau 2 a 3 

Ffurflen Gais

Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal

Cyhoeddwyd 28 Ebrill 2017
Newyddion >