Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
 
Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh
 

 

 

Gwahoddir ceisiadau am Artist-Guradur i gymryd cyfrifoldeb dros Raglen Litmus

Mae cyfle wedi codi yn Oriel Davies Gallery, y Drenewydd, Powys i Artist-Guradur newydd i ddatblygu a rheoli rhaglen Litmus newydd yr Oriel. Fel rhan o’r rôl hon, bydd cyfle i gymryd rhan mewn datblygiad proffesiynol pellach i guraduron trwy gymorth ar y safle a chyfleoedd mentora gyda'r gymuned gelfyddydau broffesiynol ehangach yng Nghymru.

Mae Litmus yn rhaglen 12 mis o gomisiynau gan artistiaid newydd, a bydd o leiaf pump o arddangosfeydd newydd a gwaith cysylltiedig yn rhan o’r rhaglen; bydd pob un ohonynt yn cael eu dangos yn Oriel Davies rhwng diwedd tymor y gwanwyn 2017 a thymor y gwanwyn 2018.

Rydym yn chwilio am ymarferwr creadigol newydd sydd â diddordeb mawr mewn curadu i ddatblygu a chyflwyno’r rhaglen Litmus. Bwriad y rhaglen yw creu cyfleoedd newydd i artistiaid newydd o Gymru a'r Gororau i greu gwaith celf newydd arloesol ar gyfer arddangosfa gyhoeddus yn un o orielau mwyaf blaenllaw Cymru, drwy gymorth rhaglen gryf o ddatblygiad proffesiynol i artistiaid a churaduron; cefnogi mynediad a chynhwysiant, a datblygu a denu cynulleidfaoedd newydd ar gyfer y rhaglen. Yn ddelfrydol, dylai'r Artist-Guradur feddu ar gymhwyster proffesiynol yn y celfyddydau a / neu bod wedi cael rhywfaint o hanes profedig o weithio ym maes y celfyddydau gweledol cyfoes.

Dylai ymgeiswyr fod yn byw yng Nghymru neu’r Gororau.

Mae hwn yn Gontract Llawrydd am hyd at flwyddyn, gyda ffi o £5000. Bydd Artist- Guradur y rhaglen Litmus yn gweithio'n agos gyda staff Oriel Davies.

Amcangyfrifir y bydd y Contract Llawrydd yn gontract o tua 25 diwrnod dros y flwyddyn, i gynllunio, trefnu a chyflwyno’r rhaglen, a fydd hefyd yn cynnwys rhywfaint o ddiwrnodiau mentora ychwanegol. Y Ffi Lawrydd yw £5000 (ffi ddyddiol o £200 – sy’n cynnwys yr holl gostau teithio).

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5pm, Dydd Mercher 18 Ionawr 2017
Dyddiad Cyfweliad: I’w gadarnhau
Dyddiad dechrau disgwyliedig: diwedd Chwef - dechrau Mawrth 2017

Proses Ymgeisio

Artist-Guradur Litmus– Llawrydd Disgrifiad a Gofynion y Rôl 

Litmus Cefndir 

Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal

Os hoffech ragor o wybodaeth am y cyfle hwn a manylion am sut i wneud cais, cysylltwch â alex@orieldavies.org

Ariannir Litmus gan Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru.

Cyhoeddwyd 25 Tachwedd 2016
Newyddion >