Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Gwrandewch ar enillwyr Cystadleuaeth Ysgrifennu Creadigol Oriel Davies

Oriel Davies Writing Competition Event 2018

Ar ddydd Sadwrn, 24 Chwefror, daeth ysgrifennwyr o bob rhan o Gymru a thu hwnt at ei gilydd i lenwi gofod addysg Oriel Davies ac i rannu a dathlu ysgrifennu gwreiddiol ar y thema 'Dŵr'. Cynhaliwyd y digwyddiad gan feirniaid Cystadleuaeth Ysgrifennu Creadigol Oriel Davies 2017, y bardd arobryn Chris Kinsey o’r Drenewydd, a Sophie McKeand, Awdur Pobl Ifanc Cymru.

Cyflwynodd un ar bymtheg o'r ysgrifennwyr Canmoliaeth Uchel ac arobryn ddarlleniadau byw o geisiadau eu hunain ar gyfer y gystadleuaeth, gyda barddoniaeth a rhyddiaith gyfoes oedd yn ysgogol, yn ffraeth ac yn ddoniol.
Dyfarnwyd y brif wobr ryddiaith i Menna Siwan ar gyfer Swimming Lessons, sef myfyrdod gwefreiddiol a barddonol ar gariad, atgofion a dwysdeimlad ei cholled. Enillodd Nicky Hetherington y wobr farddoniaeth ar gyfer 'Dŵr', a ddisgrifiwyd gan Chris Kinsey fel 'persbectif newydd ar ddŵr fel trosiad ar gyfer gwahanol stadau o fodolaeth'.

Gwrandewch ar eu ceisiadau ysbrydoledig yma

Cadwch olwg am newyddion am Gystadleuaeth Ysgrifennu Creadigol Oriel Davies 2018; bydd y thema’n cael ei chyhoeddi yma cyn bo hir!
 

Cyhoeddwyd 26 Mawrth 2018
Newyddion >