Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
 
Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh
 

 

 

INSTRUCTIONS FOR IMAGINED SPACES: RORY DUCKHOUSE TESTBED

Chwefror 2017

INSTRUCTIONS FOR IMAGINED SPACES: RORY DUCKHOUSE
TESTBED
Lansiad: Dydd Sadwrn 6 - 8pm, 11 Mawrth 2017

Beth sydd fan yma?
Ydw i'n meiddio croesi'r trothwy?
Testun oriel ... dylwn i ei ddarllen fel fy mod yn gwybod am beth mae’n sôn.
Enwau, dyddiadau, teitlau, beth maen nhw’n ei olygu?
Ble ddylwn i ddechrau?
Dwi ddim yn siŵr fy mod yn ei ddeall.  Oes gwahaniaeth?
Efallai y dylwn i wirio’r wybodaeth eto ...

Mae Instructions for Imagined Spaces yn cyflwyno cyfres o ganllawiau cyfarwyddiadol, sy'n cynnig profiad o ofod dychmygol i ymwelydd yr oriel.  Mae'r canllawiau yn defnyddio cyfarfyddiadau a phrofiadau blaenorol yr ymwelydd o’r oriel, i adeiladu’r lle dychmygol penodol hwn. 

Ochr yn ochr â hyn, bydd yr artist yn gweithio ar gyfres o weithiau celf cyfranogol, a fydd yn cael eu hanfon allan yn y post fel estyniad o sioe’r oriel. Bydd y gwaith yn cynnwys cynigion, croeseiriau a phosau gweledol.

Mae ymarfer Rory yn ystyried syniadau ynghylch gwybodaeth, pŵer a rheolaeth. Trwy gyfuno delweddau a thestunau, mae’n archwilio'r ffyrdd y gallem gael ein cyfeirio neu ein harwain. Hyfforddodd Rory fel ffotograffydd, ac mae ei waith yn ymwneud â'n perthynas â ffotograffiaeth; mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn sut mae ein ffordd o weld yn cael ei ffurfio. Gan ddefnyddio hyn fel llwyfan, mae gwaith Rory yn archwilio'r gofod rhwng ffotograffiaeth, hanes, gwybodaeth, rheolaeth a thechnoleg, ymhlith llawer o syniadau eraill.

BYWGRAFFIAD RORY DUCKHOUSE:

Mae Rory Duckhouse yn artist, awdur a golygydd sydd yn byw yng Nghaerdydd. Mae wedi cyfrannu i gylchgronau ar-lein megis photomonitor.co.uk, AN Newyddion a thisistomorrow ymysg eraill.
www.roryduckhouse.com

Addysg:
2010-2012: Prifysgol Fetropolitan Abertawe - MA Ffotograffiaeth: Deialogau Cyfoes
2006-2010: Prifysgol Fetropolitan Abertawe - BA (Anrhydedd) Ffotograffiaeth yn y Celfyddydau (2:1)

DIWEDD

CYSYLLTIADAU’R CYFRYNGAU:
Alex Boyd Jones, Curadur; alex@orieldavies.org
Amber Knipe, Swddog Marchnata (llawrydd), Oriel Davies marketing@orieldavies.org
01686 625041, Oriel Davies, Y Drenewydd, Powys, SY16 2NZ

LLUNIAU: https://www.flickr.com/photos/orieldavies/albums/72157678130658082
Image Credits: Rory Duckhouse: Instructions for Imagined Spaces, 2016

NODIADAU I OLYGYDDION

Lansio’r Arddangosfa Dydd Sadwrn 11 Mawrth, 6-8pm, ochr yn ochr â:
Vanishing Point: Kelly Best
http://www.orieldavies.org/cy/exhibition/vanishing-point
Darperir lluniaeth, croeso i bawb.

Mae Oriel Davies yn oriel gelf gyfoes yng nghanol Powys ac yn un o’r prif orielau yng Nghymru, sy’n dangos celf a chrefft cenedlaethol a rhyngwladol arloesol. Ein horiau agor yw dydd Llun i ddydd Sadwrn, 10am tan 5pm, ac mae mynediad am ddim.  Os hoffech ragor o wybodaeth am yr oriel a’i rhaglenni, ewch i www.orieldavies.org

Mae Oriel Davies yn derbyn cyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Sir Powys.

Mae Oriel Davies yn Elusen Gofrestredig, rhif. 1034890. 

Cyhoeddwyd 15 Chwefror 2017
Newyddion >