Tynnu Lluniau Drwy Arsylwi | Tereska Shepherd

4 Sesiynau | Dydd Mawrth 03, 17 Hydref a 07, 21 Tachwedd 2017 | 10am – ... mwy >

Big Draw | Gweithdy i Blant a Theuluoedd yn The Kitchen

Bob dydd Sadwrn ym mis Hydref, bydd Oriel Davies yn gwahodd plant a’u teuluoedd i gymryd rhan yng Ngŵyl y Darlun Mawr. Bydd y gweithdai canlynol yn ... mwy >

Gwnïo Sylfaenol | Jill Rolfe

2 Sesiynau | Dydd Llun 16 a 23 Hydref | 10.30am – 3.30pm Tiwtor: Jill Rolfe
Lleoliad: ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
Llun-Sadwrn 10yb-5yh
Mynediad am ddim

Interniaeth Marchnata (â thâl)

Helen Stratford: Productivity Portfolio

Mae Oriel Davies yn chwilio am Intern Marchnata deinamig. Mae hwn yn gyfle gwych i unigolyn hynod drefnus, sydd â’r gallu i weithio’n annibynnol heb orfod cael cyfarwyddiadau rheolaidd, sydd eisiau datblygu gyrfa ym maes marchnata'r celfyddydau.

Mae'r Interniaeth Marchnata yn lleoliad chwe mis, sydd yn cael ei gynnig ar sail ran-amser ac ar sail oriau hyblyg. Rydym yn chwilio am gyfathrebwr ardderchog a chwaraewr tîm creadigol i gefnogi pob agwedd ar weithgarwch marchnata a chysylltiadau cyhoeddus Oriel Davies. Yn benodol, bydd y rôl hon yn chwarae rhan allweddol mewn ehangu ein presenoldeb ar-lein, a chynhyrchu cynnwys ar gyfer ein sianelau cyfryngau cymdeithasol.

Cyflog: £7.82 yr awr
Oriau: 10.5 awr yr wythnos
Dyddiadau’r Cytundeb: Yr wythnos yn dechrau 03 Ebrill – Medi 2017

Dyddiad cau ar gyfer Ymgeisio: Dydd Mawrth 28 Chwefror 2017
Cyfweliadau: yr wythnos yn dechrau 06 Mawrth 2017
Dyddiad Cychwyn: yr wythnos yn dechrau 03 Ebrill 2017

Swydd Ddisgrifiad - lawrlwytho yma
Ffurflen monitro cyfle cyfartal - lawrlwytho yma

Sut i ymgeisio
Os gwelwch yn dda, anfonwch CV a llythyr yn cefnogi eich cais drwy e-bost at marketing@orieldavies.org.  Rhaid i bob ymgeisydd lenwi ffurflen monitro Cyfle Cyfartal hefyd.

Cyhoeddwyd 01 Chwefror 2017
Newyddion >