Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
 
Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh
 

 

 

Oriel Davies yn penodi Cyfarwyddwr newydd

Steffan Jones-Hughes | photo by Ellie Evelyn Orrell 2016

Mae’n bleser gan Oriel Davies gyhoeddi bod yr Artist a’r Curadur o Gymru,  Steffan Jones-Hughes, wedi cael ei benodi’n Gyfarwyddwr Oriel Davies.

Bydd Steffan yn ymuno ag Oriel Davies ym mis Tachwedd, o'i rôl bresennol fel Rheolwr Celfyddydau Gweledol yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth. Cyn hynny, treuliodd Steffan dros ddeuddeg mlynedd yn arwain y gwaith o ddatblygu’r celfyddydau a diwylliant yn Wrecsam, yn gyntaf yn y Ganolfan Argraffu Ranbarthol ac yn fwy diweddar, yn Oriel Wrecsam, lle sicrhaodd fuddsoddiad o £ 2.3 miliwn gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i greu gofod celfyddydol a diwylliannol aml-ddefnydd newydd, a fydd yn agor yn 2018.

Meddai Mary Napper White, Cadeirydd Oriel Davies, "Hoffwn groesawu Steffan, ar ran Bwrdd yr Ymddiriedolwyr a'r staff, a dweud pa mor falch yr ydym i’w benodi fel Cyfarwyddwr newydd yr Oriel. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gydag ef i arwain yr oriel ragorol hon i'w chyfnod datblygu nesaf."

Meddai Steffan Jones-Hughes "Rwyf yn hapus dros ben fy mod i wedi cael fy mhenodi fel Cyfarwyddwr Oriel Davies yn ystod y cyfnod hwn yn ei datblygiad. Rwyf yn edrych ymlaen at weithio gyda'r tîm hynod dalentog, ac arwain y sefydliad ymlaen i adeiladu ar ei pherthynas â chynulleidfaoedd a'r gymuned. Fy rôl gyntaf yn gweithio mewn orielau oedd gydag Oriel Davies, flynyddoedd maith yn ôl, yn y 1990au cynnar, yn llenwi swydd aelod o staff oedd ar gyfnod mamolaeth. Mae'r oriel wedi newid llawer ers hynny, ac mae’n fraint gennyf olynu Amanda Farr yn y rôl hon. "

Mae Steffan wedi cael ei benodi fel Cyfarwyddwr, yn dilyn ymddeoliad Amanda Farr ddiwedd 2016.  Bu Amanda yn gweithio yn yr oriel am 18 mlynedd, a bu’n llwyddiannus iawn yn ei rôl. Mae Oriel Davies yn y Drenewydd, Powys, yn oriel gelf gyfoes yng nghanolbarth Cymru, sydd ym mhortffolio Cyngor Celfyddydau Cymru.

Cyhoeddwyd 07 Medi 2017
Newyddion >