Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
 
Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh
 

 

 

Powys Business Awards 2018

Powys Business Awards 2018

Rydyn ni wrth ein bodd ein bod wedi cael eich dewis fel rownd derfynol yn y Wobr Menter Gymdeithasol / Elusennol a noddir gan Gymdeithas Tai Canolbarth Cymru. Fel elusen, rydym yn derbyn rhywfaint o gefnogaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Sir Powys. Hoffem weithio gyda busnesau lleol i'n galluogi i ddarparu mwy o gyfleoedd i bobl y Drenewydd brofi'r celfyddydau, gwella iechyd a lles a dysgu sgiliau newydd. Ni yw'r prif leoliad celfyddydau gweledol cyfoes ar gyfer rhanbarth Canolbarth Cymru a Gororau Cymru ac er ein bod wedi gweithio gyda'n cymunedau lleol ers blynyddoedd lawer, mae arnom angen cefnogaeth i allu darparu mwy a helpu ein cymuned i ddathlu ei hunaniaeth unigryw.

Cyhoeddwyd 02 Hydref 2018
Newyddion >