Animate the Food Chain Newtown Food Festival

Saturday 1st September 1.30-3.30pm Everyone welcome. FREE Who eats who or what? Make and take home a thaumatrope ... mwy >

Cyfeillion Taith Ruthin Craft Centre & Mostyn Llandudno

Cyfeillion Taith to the Ruthin Craft Centre and Mostyn Contemporary Art Gallery, ... mwy >

Grimoire (a Collective book of spells)

Gweithdy gyda’r artistiaid Fourthland, a fydd yn ystyried cyfriniaeth crefft sy'n gysylltiedig â'r prosesau o greu. Wrth weithio gyda ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
Llun-Sadwrn 10yb-5yh
Mynediad am ddim

Recriwtio ar gyfer Bwrdd Ymddiriedolwyr a Chyfarwyddwyr Oriel Davies

Oriel Davies Gallery © Mark McNulty

Mae Oriel Davies Gallery yn y Drenewydd, Powys, yn chwilio am bobl ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â Bwrdd Ymddiriedolwyr a Chyfarwyddwyr yr Oriel.

Yn ddelfrydol, dylai fod ganddynt ddiddordeb gwirioneddol yn y celfyddydau cyfoes ond er mwyn sicrhau cydbwysedd effeithiol o sgiliau a phrofiad ar y Bwrdd, mae gennym ddiddordeb arbennig mewn ceisiadau gan bobl sydd â phrofiad ariannol hefyd, ac yn y meysydd codi arian, busnes a marchnata. Rydym yn awyddus i amrywio aelodaeth y Bwrdd ac i gael cynrychiolaeth ehangach, ac rydym yn croesawu mynegiadau o ddiddordeb gan bob rhan o'r gymuned. Hoffem weld mwy o siaradwyr Cymraeg ar y Bwrdd hefyd.

Mae aelodau’r Bwrdd yn cael eu penodi ar sail wirfoddol yn unig.

Mae Oriel Davies Gallery yn rhan o Bortffolio Cyngor Celfyddydau Cymru. Mae’r Oriel yn un o orielau celfyddyd gyfoes fwyaf blaenllaw Cymru ac yn ddiweddar, mae’r Oriel wedi penodi Cyfarwyddwr newydd uchel ei barch, sef Steffan Jones-Hughes.  Drwy weithio gydag artistiaid o Gymru ac yn rhyngwladol, a chyflwyno rhaglenni arloesol a dychmygus, mae gan yr Oriel enw rhagorol yn genedlaethol, ac mae ei henw da yn ymledu yn rhyngwladol, sy’n cynnwys cyd-guradu yr arddangosfa glodfawr, Wales in Venice Cymru yn Fenis 2013, ‘The Starry Messenger’, gan Bedwyr Williams.

Os oes diddordeb gennych chi mewn ymuno â Bwrdd Ymddiriedolwyr a Chyfarwyddwyr yr Oriel, cysylltwch gyda Mary Napper-White, Cadeirydd y Bwrdd, mary_napper@phonecoop.coop, neu gyda Steffan Jones-Hughes steffan@orieldavies.org am ragor o wybodaeth.

Cyhoeddwyd 30 Ionawr 2018
Newyddion >