Dosbarthiadau Bywluniadu Paul Webster

Mae'r sesiynau difyr hyn, gyda thiwtor, yn annog cryfderau unigol, tra’n archwilio agweddau gwahanol o dynnu llun y ffigwr dynol. Mae'r ... mwy >

Rangoli: Art that Binds

Following the success of the 2017 Rangoli: Art that Binds project, as part the India/ Wales season of events with the mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
 
Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-4yh
 

 

 

Recriwtio: Swyddog Marchnata

Helen Stratford: Productivity Portfolio

Swyddog Marchnata: Rhan-amser 2/5 diwrnod

Contract cyfnod penodol am 12 mis
Graddfa: £19,000 - £22,560 pro rata

Swydd-ddisgrifiad

Mae’r Swyddog Marchnata yn gweithio gyda'r Cyfarwyddwr a staff allweddol i ddatblygu, gweithredu a rheoli strategaeth farchnata Oriel Davies. Mae hyn yn cynnwys arwain pob agwedd ar weithgarwch marchnata a chysylltiadau cyhoeddus y sefydliad, sy'n cynnwys hyrwyddo’r oriel, ei harddangosfeydd, gweithgareddau addysg a rhaglenni allgymorth, yn ogystal â chodi proffil y caffi a'r siop.

Marchnata a’r Wasg

Ar-lein 

Print

Manyleb person

Hanfodol

Dymunol

Sut i ymgeisio

Anfonwch C.V. llawn a llythyr cais ategol yn cyfeirio at y gofynion yn y Fanyleb Person drwy e-bost at desk@orieldavies.org. Rhaid i bob ymgeisydd lenwi ffurflen monitro Cyfleoedd Cyfartal

Dyddiad cau: Hanner nos, Dydd Sul 9 Gorffennaf 2017
Cyfweliadau: Dydd Mawrth 25 Gorffennaf 2017
Dyddiad Cychwyn: yr wythnos yn dechrau 28 Awst 2017

Cyfleoedd cyfartal
Rydym yn annog a byddwn yn ystyried yr holl ymgeiswyr cymwys, waeth beth yw eu statws priodasol, rhyw, rhywioldeb, anabledd, oedran, lliw, hil, crefydd, cenedligrwydd, tarddiad ethnig neu genedlaethol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â desk@orieldavies.org

Cyhoeddwyd 19 Mai 2017
Newyddion >