Barddoniaeth 2 | Lara Clough

10 Sesiynau | Dydd Mercher 11 Ebrill– 13 Mehefin 2018 | 10.15am – ... mwy >

Cyfeillion Taith Oriel Davies i Liverpool World Museum

Os hoffech ymuno â Chyfeillion Oriel Davies a mynd ar un o'u tripiau coetsis rheolaidd i orielau celf ac amgueddfeydd ar draws y DU (o fewn ... mwy >

Trip Maes - Crossed Paths

Taith gerdded greadigol ydy hon, yn dilyn llwybr ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
Llun-Sadwrn 10yb-5yh
Mynediad am ddim

Recriwtio: Swyddog Marchnata

Helen Stratford: Productivity Portfolio

Swyddog Marchnata: Rhan-amser 2/5 diwrnod

Contract cyfnod penodol am 12 mis
Graddfa: £19,000 - £22,560 pro rata

Swydd-ddisgrifiad

Mae’r Swyddog Marchnata yn gweithio gyda'r Cyfarwyddwr a staff allweddol i ddatblygu, gweithredu a rheoli strategaeth farchnata Oriel Davies. Mae hyn yn cynnwys arwain pob agwedd ar weithgarwch marchnata a chysylltiadau cyhoeddus y sefydliad, sy'n cynnwys hyrwyddo’r oriel, ei harddangosfeydd, gweithgareddau addysg a rhaglenni allgymorth, yn ogystal â chodi proffil y caffi a'r siop.

Marchnata a’r Wasg

Ar-lein 

Print

Manyleb person

Hanfodol

Dymunol

Sut i ymgeisio

Anfonwch C.V. llawn a llythyr cais ategol yn cyfeirio at y gofynion yn y Fanyleb Person drwy e-bost at desk@orieldavies.org. Rhaid i bob ymgeisydd lenwi ffurflen monitro Cyfleoedd Cyfartal

Dyddiad cau: Hanner nos, Dydd Sul 9 Gorffennaf 2017
Cyfweliadau: Dydd Mawrth 25 Gorffennaf 2017
Dyddiad Cychwyn: yr wythnos yn dechrau 28 Awst 2017

Cyfleoedd cyfartal
Rydym yn annog a byddwn yn ystyried yr holl ymgeiswyr cymwys, waeth beth yw eu statws priodasol, rhyw, rhywioldeb, anabledd, oedran, lliw, hil, crefydd, cenedligrwydd, tarddiad ethnig neu genedlaethol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â desk@orieldavies.org

Cyhoeddwyd 19 Mai 2017
Newyddion >