Ysgrifennu gyda Sylw a Theimlad

Ysgrifennu gyda Sylw a Theimlad  Dydd Mercher 10, 17, 24 Hydref; 7, 14, 21, 28 Tachwedd; 5 a 12 Rhagfyr ... mwy >

Halloween Masks

Halloween Masks Gyda’r Artist Helen Kozich Dydd Mawrth 30 ... mwy >

Ategolion Calan Gaeaf

gyda’r Artist Zoë Needle Dydd Mercher 31 Hydref 10.30am-12.30pm, ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
Llun-Sadwrn 10yb-5yh
Mynediad am ddim

Rhoddion o Ddodrefn

Amy Sterly, The Drawing Room

DODREFN NAD OES NEB EU HEISIAU

Mae Oriel Davies Gallery yn edrych am roddion o ddodrefn nad oes neb eu heisiau gan drigolion y Drenewydd a'r ardaloedd cyfagos. Rydym yn chwilio am eitemau i greu a dodrefnu The Drawing Room, fydd yn rhedeg yn yr oriel o 22 Hydref 2016 tan 25 Chwefror, 2017.

Rydym yn edrych am eitemau o ddodrefn hollol weithredol sy'n cyd-fynd â'r meini prawf canlynol:

 • Dodrefn cyfnod neu fwy diweddar
 • Mawr neu fach (ond dodrefn ar gyfer y cartref)
 • Dim dodrefn wedi’i bacio’n fflat neu fwrdd sglodion  
 • Dim nwyddau trydanol ond rydym yn croesawu lamplenni (ar eu pen eu hunain)
 • Dim eitemau mewn cyflwr hollol wael neu bron â chwympo’n ddarnau

The Drawing Room

Mae The Drawing Room yn ofod creadigol, cymdeithasol, lle bydd gwaith celf, perfformiadau, gwaith crefft a ffilmiau yn cael eu creu, eu rhannu a’u hysbrydoli.

Mae Oriel Davies Gallery yn gweithio ar y cyd ag artistiaid a'r cyhoedd, i greu The Drawing Room, ystafell chwilfrydig o groesawgar, sydd wedi’i rhoi at ei gilydd o wrthrychau pwrpasol, personol, sydd wedi’u darganfod a’u casglu.  Bydd eitemau bob dydd, o soffas, cabinetau a byrddau, i lyfrau, dodrefn medal ac ornamentau yn cael eu creu a’u hailddiffinio.

O 22 Hydref tan 25 Chwefror 2017, bydd The Drawing Room yn ofod amlddefnydd – yn stiwdio i artistiaid, yn sinema ' bwtîg ', yn set llwyfan, yn ystafell newyddion…Yn le ar gyfer syniadau, lle bydd trafodaeth, dysgu, creadigrwydd a chwarae yn cael eu hannog.  Bydd yn ofod ar gyfer cymdeithasu a diddanu ffrindiau - ystafell fyw y Drenewydd mewn oriel gelf.

Cynnig rhodd….

Anfonwch eich cynigion o roddion trwy e-bost at amber@orieldavies.org cyn 30 Medi 2016. Dylai'r e-bost gynnwys:

 1. Pwnc pennawd: Cynnig Rhodd o Ddodrefn
 2. Llun o’r eitem
 3. Eich manylion cyswllt (enw llawn, cod post, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost)
 4. Maint / dimensiynau’r eitem
 5. Cadarnhad nad oes rhaid dychwelyd yr eitem

Sylwer:

 • Byddwn ond yn gallu derbyn rhai cynigion o roddion, a dim ond y rhai hynny fydd yn cael e-bost yn cadarnhau fydd yn cael eu derbyn.
 • Oherwydd prinder lle, byddwn ond yn gallu derbyn eitemau o ddechrau mis Medi.
 • Bydd angen i’r holl roddion gael eu hanfon i Oriel Davies Gallery yn uniongyrchol, gan na fyddwn yn gallu eu casglu.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am The Drawing Room, ewch i http://www.orieldavies.org/cy/exhibition/drawing-room

Os hoffech ymuno â thrafodaeth ar-lein am The Drawing Room, ewch i https://www.facebook.com/groups/126604954413013

Cyhoeddwyd 19 Gorffennaf 2016
Newyddion >