Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
 
Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh
 

 

 

VANISHING POINT: KELLY BEST

Press Release

Chwefror 2017

VANISHING POINT: KELLY BEST

Lansiad: Dydd Sadwrn 6 - 8pm, 11 Mawrth 2017
Sgwrs fewnol rhwng yr artist a’r curadur, Louise Hobson, 5-6pm

Dyddiadau Arddangos yr Arddangosfa: 11 Mawrth – 10 Mai 2017      

Mae Vanishing Point yn dwyn ynghyd corff anhygoel o waith newydd gan Kelly Best: arlunydd diddorol a hynod wreiddiol sydd yn byw yng Nghaerdydd ar hyn o bryd. Hon yw ei sioe fwyaf uchelgeisiol yng Nghymru hyd yn hyn, sydd yn cynnwys cydgysylltiadau cymhellol rhwng cerflunio, arlunio a phaentio, i ystyried arwyneb, gofod a safle.

Mae defnydd penodol Best o linellau ac onglau, boed mewn metel, plwm pensil neu baent, yn cyflwyno ‘darlleniad’ gweledol newydd o’r gofodau rydym yn byw ynddynt. Trwy ddefnydd cywrain a chynnil o bersbectif, graddfa a hyd yn oed golau, mae posibiliadau newydd yn cael eu harchwilio.

Yn wahanol i olwg minimalaidd y gwaith, mae'r prosesau sy'n arwain at y pwynt gorffenedig yn llafurddwys ac yn heriol gorfforol. Mae Best yn aml yn gweithio yn reddfol, ac yn datblygu syniadau trwy broses o 'wneud', lle mae ailadrodd a pharamedrau hunanosodedig neu reolau creadigol yn cyfarwyddo ei hymarfer.  Mae’r dulliau hyn, sydd yn aml yn gofyn am lawer o ddygnwch, yn arwain at allbynnau toreithiog, cyn bod proses o olygu a mireinio yn datgelu estheteg gynnil sy’n ymddangos yn ddiymdrech. 

Cefnogir Vanishing Point gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

 

Mae cyfleusterau sain ddisgrifiad ar gael.

BYWGRAFFIAD KELLY BEST:

Ganwyd Kelly Best ym 1984 yng Nghaint ac ar hyn o bryd, mae hi’n byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd. Hyfforddodd fel peintiwr, a graddiodd o Brifysgol Kingston gyda BA mewn Celfyddyd Gain yn 2007. Mae Vanishing Point yn cael ei harddangos yn syth ar ôl i Kelly Best dreulio cyfnod preswyl o 3 mis yn ddiweddar gyda Creative Wales yn Ysgol Brydeinig Rhufain, o fis Hydref tan fis Rhagfyr 2016.  Arddangosodd sioe unigol yng Nghanolfan Gelfyddydau Plymouth yn gynharach yn 2016, ac yn y gorffennol, mae hi wedi arddangos gwaith yng ngofod TestBed Oriel Davies ac yn Arddangosfa Agored Oriel Davies yn 2014. Mae ei sioeau unigol blaenorol yn cynnwys; g39 (Caerdydd); Eastside Projects (Birmingham); Art in the Bar, Canolfan Gelfyddydau’r Chapter (Caerdydd); ac arddangosodd yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2016 a 2013; enillodd Wobr Peintio John Moores yn 2012.

www.kellybest.co.uk

DIWEDD

 

 

CYSYLLTIADAU’R CYFRYNGAU:
Alex Boyd Jones, Curadur; alex@orieldavies.org
Amber Knipe, Swddog Marchnata (llawrydd), Oriel Davies marketing@orieldavies.org
01686 625041, Oriel Davies, Y Drenewydd, Powys, SY16 2NZ

LLUNIAU:  https://www.flickr.com/photos/orieldavies/albums/72157676695262944
Image Credits: Kelly Best: Vanishing Point, 2017

NODIADAU I OLYGYDDION:

Lansio’r Arddangosfa Dydd Sadwrn 11 Mawrth, 6-8pm, ochr yn ochr â:

Instructions for Imagined Space: Rory Duckhouse
http://www.orieldavies.org/cy/exhibition/instructions-imagined-spaces
Darperir lluniaeth, croeso i bawb.

Mae Oriel Davies yn oriel gelf gyfoes yng nghanol Powys ac yn un o’r prif orielau yng Nghymru, sy’n    dangos celf a chrefft cenedlaethol a rhyngwladol arloesol. Ein horiau agor yw dydd Llun i ddydd Sadwrn, 10am tan 5pm ac mae mynediad am ddim.  Os hoffech ragor o wybodaeth am yr oriel a’i rhaglenni, ewch i www.orieldavies.org

Mae Oriel Davies yn derbyn cyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Sir Powys.

Mae Oriel Davies yn Elusen Gofrestredig, rhif. 1034890.  

Cyhoeddwyd 15 Chwefror 2017
Newyddion >