Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Newyddion

Criw Celf - Gwobr y Stondin Orau yn Ffair Yrfaoedd Powys

Mawrth 2018—Roedd staff Oriel Davies wrth eu boddau eu bod wedi ennill y wobr am y stondin orau yn Ffair Yrfaoedd Powys ar Fawrth 7fed. Hwn oedd y tro cyntaf i unrhyw sefydliad gelfyddydau arddangos yn y Ffair, a roedd yr oriel yn falch i gymryd rhan, ochr yn ochr â Peak a NAWR er mwyn lledaenu'r neges fod y celfyddydau yn ddewis positif iawn o ran addysg a fel gyrfa. mwy >

Bydd Oriel Davies Gallery ar gau tan 5 Mawrth oherwydd y tywydd

Mawrth 2018—Dydd Gŵyl Dewi Hapus! Yn anffodus fe fyddwn ni ar gau Heddiw, dydd Gwener, a dydd Sadwrn oherwydd tywydd garw mwy >

Recriwtio ar gyfer Bwrdd Ymddiriedolwyr a Chyfarwyddwyr Oriel Davies

Ionawr 2018—Mae Oriel Davies Gallery yn y Drenewydd, Powys, yn chwilio am bobl ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â Bwrdd Ymddiriedolwyr a Chyfarwyddwyr yr Oriel. mwy >

Digwyddiadau Gaeaf Criw Celf Oriel Davies

Ionawr 2018—Mae digwyddiadau Criw Celf yn ystod y gaeaf yn cynnwys dosbarthiadau meistr hefo Christine Mills a gweithdai mewn ysgolion uwchradd i ddigyblion Celf mwy abl a thalentog hefo Amy Sterly. Ryden ni'n edrych ymlaen nawr at ein ymweliad blynyddol i Adran celf gain Prifysgol Caer ym mis Mawrth - Darllenwch mwy yma... mwy >

Cyhoeddi’r enillwyr - Cystadleuaeth Ysgrifennu Agored Oriel Davies 2017

Ionawr 2018—Mae’n bleser gan Oriel Davies gyhoeddi enillwyr Cystadleuaeth Ysgrifennu Agored Oriel Davies 2017, a fydd yn cael ei ddathlu mewn digwyddiad fydd yn cael ei gynnal ar 24 Chwefror yn yr Oriel. mwy >