Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041

E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL YN AGOR DYDD MAWRTH- DYDD SADWRN

SIOP Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

CAFFI Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

ORIEL Y CAFFI: Melvyn Evans: Argraffnod y Tir

ORIEL 1: Ein Ynysoedd: Arddangosfa yn Dathlu Celfyddyd Bywyd Gweledig

Cyn hir:

ORIEL 2: DAC Gwobr Celf (Mis Tachwedd)
 

 


 

 

 

Cyfleoedd

Gemyddion a gwneuthurwyr

Rydym bob amser yn edrych am emyddion sy’n datblygu a rhai sefydledig ar gyfer Siop yr Oriel. Os ydych chi’n emydd neu’n wneuthurwr sydd eisiau cyflwyno gwaith, lawrlwythwch y manylion cyflwyno >

Cyflwyniadau gan artistiaid

Caiff prif raglen yr arddangosfa ei chynllunio hyd at ddwy flynedd o flaenllaw, ac mae’r rhan fwyaf o’r arddangosfeydd yn cael lle o ganlyniad i wahoddiad uniongyrchol gan yr oriel. Fodd bynnag, rydym hefyd yn annog artistiaid a churaduron i gyflwyno cynigion. Os ydych chi’n dewis cyflwyno gwaith, byddwch yn amyneddgar a chaniatewch hyd at dri mis iddo gael ei ystyried. Nid ydym yn debygol o gynnal arddangosfa un person gan yr un artist mwy nag unwaith pob pum mlynedd. Lawrlwythwch y meini prawf a’r canllawiau cyflwyno >

Yn ogystal, gallai eich gwaith fod yn addas/gymwys ar gyfer rhaglen Test Bed Oriel Davies, sydd wedi’i hymroddi i arddangos gwaith newydd ac arbrofol sy’n cael ei ddatblygu yng Nghymru a’r Gororau. Rhagor o wybodaeth am gyflwyno ceisiadau ar gyfer rhaglen Test Bed >

Comisiynau & Chystadlaethau

Mae Oriel Davies yn hysbysebu ei chomisiynau, prentisiaethau preswyl a’i phrosiectau yn Genedlaethol. Mae cyfleoedd bob amser yn cael eu postio ar y wefan hon a thrwy gylchlythyr ODG. Sicrhewch eich bod yn derbyn gwybodaeth a Chofrestrwch i dderbyn yr e-gylchlythyr >

Prentisiaethau preswyl a lleoliadau gwaith

Ar brydau, mae Oriel Davies yn cynnig prentisiaethau preswyl drwy’r cynllun Test Bed a hefyd, lleoliadau gwaith mewn meysydd eraill. Cysylltwch â’r aelod perthnasol o staff yn yr adran yr hoffech chi ennill profiad ynddi. Fel arall, cysylltwch â Helen Lawson: helenl@orieldavies.org i gael gwybodaeth gyffredinol ynghylch lleoliad gwaith. 

Arweinwyr Gweithdai

Mae’n bleser gan Oriel Davies glywed bob amser gan artistiaid/addysgwyr cymwys a phrofiadol sydd â sgiliau arbennig. Mae cyfleoedd hefyd i ymarferwyr llai profiadol i ennill profiad fel cynorthwywyr gweithdai. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Clare Martin, Swyddog Addysg (dysgu anffurfiol) ar 01686 625041 neu anfonwch e-bost: clare@orieldavies.org gyda’ch Braslun Gyrfa a llythyr cais.

Gwirfoddolwyr

Dewch yn rhan o un o’r orielau celf fwyaf bywiog yng Nghymru. Rydym bob amser yn edrych am wirfoddolwyr i gynorthwyo gyda phob agwedd o fywyd yr oriel, o oruchwylio a chynnal gwaith gweinyddu ar gyfer arddangosfeydd, i farchnata. Os oes gennych chi sgiliau arbennig a hoffech chi gymryd rhan, cysylltwch ag Amanda Farr ar 01686 625041 neu anfonwch e-bost: amanda@orieldavies.org

Swyddi

Dim ond tîm bychan o staff sydd gan Oriel Davies ac nid yw cyfleoedd am swyddi yn dod ar gael yn aml. Fodd bynnag, pan mae rhai yn dod ar gael, cant eu hysbysebu’n eang ac ar y wefan hon. Nid oes unrhyw swyddi gwag ar gael ar hyn o bryd. Sicrhewch eich bod yn derbyn gwybodaeth a Chofrestrwch i dderbyn yr e-gylchlythyr >