Gweithdai Gwyliau

Gweithgareddau Gwyliau i Blant, Pobl Ifanc a Theuluoedd
Dydd Mawrth, 10.30am-12.30pm
£ 7.50 / ... mwy >

Dosbarthiadau Bywluniadu Paul Webster

Mae'r sesiynau difyr hyn, gyda thiwtor, yn annog cryfderau unigol, tra’n archwilio agweddau gwahanol o dynnu llun y ffigwr dynol. Mae'r ... mwy >

Exhibition Openinging | Twist - Cecile Johnson Soliz

Agoriad a Digwyddiad Llansio Sadwrn 29 Mehefin, 3.00yh - ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
 
Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-4yh

Bydd yr Caffi ar gau 23-27 Mis Mai

Bydd yr Oriel ar gau ar ddydd Llun Gwyl y Banc, 27 Mai

 

 

 

Caiff Ystafell Ddarlithio a Chyfarfod ODG ei llogi i grwpiau o bob rhan o Gymru a thu hwnt sy’n manteisio o’n lleoliad canolog, o’n cyfleusterau glân a modern, ac o’n gwasanaeth arlwyo gwych.

Oriel Davies Lecture & Meeting Room © Mark McNulty

Cyfleusterau

Mae ein cyfleuster Llogi Ystafell yn gweddu amryw o anghenion cyfarfod, hyfforddi a chynadledda. Mae gan ein hystafell le i hyd at 40 o bobl (mewn steil darlithio), a lle i hyd at 25 o bobl (mewn steil ystafell fwrdd), a’n nod yw gwneud eich digwyddiad a’ch profiad yn llwyddiant.
ffioedd am logi ystafell>
ffurflen gais am archeb >

Llogi lleoliad

Mae posibiliad y gallai mannau eraill o’r adeilad, gan gynnwys y prif orielau arddangos, fod ar gael i’w llogi ar adegau penodol o’r flwyddyn ac ar gyfer achlysuron arbennig. Cysylltwch ag Amanda Farr, y Cyfarwyddwr, ymhell o flaenllaw ar 01686 625041 neu anfonwch e-bost at: amanda@orieldavies.org i drafod eich gofynion.

Offer

Mae amryw o offer ar gael, sy’n cynnwys taflunwyr amlgyfrwng digidol, taflunwyr sleidiau, uwch-daflunwyr a siartiau fflip. Sylwer bod rhai gwneud cais am yr holl offer o flaenllaw.
ffioedd am offer >

Arlwyo a lluniaeth

Yn ystod oriau agor arferol, gallai Caffi Oriel Davies ddarparu diodydd a bwffe yn yr ystafell gyfarfod. Ffoniwch Alice Thomas, perchennog y Caffi yn uniongyrchol ar 01686 622288 i drafod eich anghenion arlwyo ac unrhyw ofynion dietegol arbennig cyn dychwelyd y Ffurflen Archebu Arlwyaeth. ffurflen archebu arlwyaeth >

Bwcio

Am ragor o wybodaeth ynghylch llogi a bwcio ystafell, cysylltwch â Samantha yn yr oriel drwy ffonio 01686 625041, drwy anfon e-bost at: desk@orieldavies.org neu llenwch y ffurflen gais isod a bydd rhywun yn ateb eich ymholiad cyn gynted â phosib. ffurflen gais am archeb >

Cyfeiriwch at y telerau ac amodau ar waelod y dudalen hon.