Dosbarthiadau Bywluniadu Paul Webster

Mae'r sesiynau difyr hyn, gyda thiwtor, yn annog cryfderau unigol, tra’n archwilio agweddau gwahanol o dynnu llun y ffigwr dynol. Mae'r ... mwy >

Rangoli: Art that Binds

Following the success of the 2017 Rangoli: Art that Binds project, as part the India/ Wales season of events with the mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
 
Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-4yh
 

 

 

Ffurflen Gais am Archeb

Telerau Bwcio

Nid yw’n bosib cadarnhau'r archeb heb fod ffurflen wedi’i chwblhau wedi cael ei derbyn. Nodwch enwau cyswllt, rhifau ffôn a’r cyfeiriad bilio llawn yn glir. Mae’n rhaid i’r amseroedd a nodir ar gyfer yr archeb gynnwys unrhyw amseroedd o ran gosod yr ystafell wrth gyrraedd a thacluso’r ystafell wrth adael. Dim ond ar gyfer yr amseroedd sydd wedi’u nodi ar y ffurflen y bydd yr ystafell ar gael.

Canslo:

Rhowch wybod i’r Oriel cyn gynted â phosib ac o leiaf wythnos cyn y dyddiad llogi. Sylwer y codir ffi llawn am bopeth sy’n cael eu canslo heb lai nag wythnos o rybudd.

Eich Digwyddiad

Eich Digwyddiad - Rhowch y dyddiad a’r amser yr hoffech chi logi’r stafell

Eich Manylion Cyswllt

Eich Manylion Cyswllt

Cyfeiriad

Cyfeiriad

Cyfeiriad bilio os yn wahanol

Cyfeiriad bilio os yn wahanol