Tynnu Lluniau Drwy Arsylwi | Tereska Shepherd

4 Sesiynau | Dydd Mawrth 03, 17 Hydref a 07, 21 Tachwedd 2017 | 10am – ... mwy >

Big Draw | Gweithdy i Blant a Theuluoedd yn The Kitchen

Bob dydd Sadwrn ym mis Hydref, bydd Oriel Davies yn gwahodd plant a’u teuluoedd i gymryd rhan yng Ngŵyl y Darlun Mawr. Bydd y gweithdai canlynol yn ... mwy >

Gwnïo Sylfaenol | Jill Rolfe

2 Sesiynau | Dydd Llun 16 a 23 Hydref | 10.30am – 3.30pm Tiwtor: Jill Rolfe
Lleoliad: ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
Llun-Sadwrn 10yb-5yh
Mynediad am ddim

staff

Ymholiadau Cyffredinol 
desk@orieldavies.org

Cyfarwyddwr

Gweinyddwr
Helen Lawson
helenl@orieldavies.org

Curadur
Alex Boyd Jones
alex@orieldavies.org

Swyddog Marchnata
marketing@orieldavies.org

Swyddog Addysg (Ysgolion & Cholegau)
Helen Kozich
helenk@orieldavies.org

Swyddog Addysg (Dysgu Anffurfiol)
Sheela Hughes
informallearning@orieldavies.org

Desg Flaen
Ilse Dam
desk@orieldavies.org

Rheolwr Manwerthu
Rhian Davies
rhian@orieldavies.org

Rheolwr Adeiladu a Thechnegol
Neil Fowler
neil@orieldavies.org

Hefyd, mae gwirfoddolwyr, artistiaid preswyl a’r rhai hynny sydd ar brofiad gwaith a Chyfeillion Oriel Davies oll yn hanfodol i’n gwaith

Ymddiriedolwyr

Mary Napper-White Cadeirydd
Mae Mary wedi’i hyfforddi fel arlunydd, ac yn mynd ar drywydd ymarfer artistig ei hun. Mae hi wedi ennill gwybodaeth a phrofiad o reoli amgueddfeydd ac orielau, drwy weithio fel Rheolwr Amgueddfeydd Amwythig. Mae hi’n gyfarwydd â strwythur a chyllid y sector cyhoeddus, a bu’n gadeirydd sefydliadau proffesiynol a gwirfoddol, yn cynnwys partneriaethau celfyddydau cyfoes a llywodraethwyr ysgolion.

Dylan Woodhouse Trysorydd
Mae Dylan wedi byw yn y Drenewydd ar hyd ei oes, ac aeth i Ysgol Uwchradd y Drenewydd a Choleg Powys cyn astudio yn Athrofa Addysg Uwch Abertawe. Mae Dylan wedi gweithio am dros 20 mlynedd fel cyfrifydd mewn busnesau lleol yn ardal Canolbarth Cymru, ac wedi ennill profiad helaeth ym maes cyfrifyddiaeth yn y sectorau manwerthu, cyhoeddus a masnachol. Ar hyn o bryd, mae’n gweithio fel Cyfrifydd Cwmni yn Pamargan Products Ltd, sy’n rhan o grŵp Hutchinson. Mae Dylan hefyd yn Ymddiriedolwr ac yn Drysorydd yn y Sefydliad Iechyd Gwledig, y Drenewydd a chyn hynny, bu’n gweithio fel Trysorydd yng Nghlwb Golff Llanidloes ac fel Cadeirydd Grŵp Chwarae Ceri.

Eleri Houghton

Mae Eleri’n cynrychioli Cyfeillion Oriel Davies. Mae hi ar y Pwyllgor Cyfeillion, ac wedi bod o gymorth mawr i'r Oriel, gan weithio’n wirfoddol ac am dâl i Oriel Davies.

Mick Brown
Mae Mick Brown wedi byw a gweithio yn ardal y Drenewydd am dros 20 mlynedd. Ar hyn o bryd, mae'n gweithio yn y sector cyllid i helpu busnesau newydd ac i gefnogi twf yn y sector ynni adnewyddadwy. Mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn cynghori a chefnogi pobl yn y sector celfyddydau i ddatblygu busnesau cynaliadwy. Mae hefyd yn aelod o Bartneriaeth Adfywio Powys a’r Bwrdd Strategaeth Adfywio.

Peter Styles
Mae Peter yn bensaer tirlun. Mae ei fusnes, Lingard Styles Associates, wedi ei leoli yng Nghanolbarth Cymru ac Amwythig, ac yn ymgymryd â phrosiectau tirlunio mawr yn y Deyrnas Unedig a thramor. Datblygodd a dyluniodd Peter dirlun Oriel Davies fel rhan o raglen ailwampio’r Oriel. Mae hefyd yn addysgu cyrsiau tirlunio proffesiynol.

Carol Warner
 

Mandy Fowler

 

Andrew Oxenham

 

Sean Vicary

 


Os hoffech gysylltu â Chadeirydd Ymddiriedolaeth Oriel Davies, gwnewch hynny drwy’r Oriel. Bydd negeseuon e-bost neu lythyrau yn cael eu hanfon ymlaen ar unwaith.