Digwyddiad Rhannu - Litmus

Ymunwch â ni am ddiwrnod llawn sgyrsiau a chyflwyniadau i nodi diwedd Rhannau 1-5 Litmus ac i archwilio dyfodol posibl y rhaglen. Bydd y digwyddiad ... mwy >

Gweithdai yn ystod Gwyliau’r Ysgol - Gweithdy Gwneud Bagiau Pasg gyda’r artist Becky Knight

Trowch gardfwrdd yn anghenfil 3D i fynd adref gyda chi. 10.30am- 1pm | £5 per person. Under 8’s will need ... mwy >

Gweithdai yn ystod Gwyliau’r Ysgol - Gweithdy Dinosoriaid Fflatpac gyda’r artist Becky Knight

Trowch gardfwrdd yn anghenfil 3D i fynd adref gyda chi. 10.30am- 1pm | £5 fesul ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
Llun-Sadwrn 10yb-5yh
Mynediad am ddim

Telerau & amodau

Mae gwefan Oriel Davies yma i chi ei mwynhau ac i ddarparu gwybodaeth i chi. Rydym yn gwneud pob ymdrech i wneud y wybodaeth mor ddefnyddiol, cywir ac mor hygyrch â phosib, ac rydym yn croesawu unrhyw sylwadau ac adborth i’r diben hwn. If you are experiencing any problems with this site, or would like to suggest any errors or improvements, please email: web@orieldavies.org

Ymwrthodiad

Mae Oriel Davies Gallery wedi ceisio sicrhau bod y cynnwys a’r wybodaeth ar ei thudalennau gwe yn gywir a’n gyfredol, ond ni ellir gwarantu hyn, ac mae unrhyw berson sy’n defnyddio’r wybodaeth o’r safle hon yn gwneud hyn ar eu cyfrifoldeb eu hun.
Er bod ODG yn cymryd gofal i archwilio a phrofi deunydd y wefan yn ystod pob cam cynhyrchu, nid yw’n gallu derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled, aflonyddwch neu ddifrod i’ch data neu i’ch system gyfrifiadur a allai ddigwydd wrth edrych ar y wefan hon neu wrth ddefnyddio deunydd sy’n deillio ohoni.

Hawlfraint

Mae cynnwys y safle yma, yn cynnwys yr holl luniau a thestun, yn cael eu diogelu gan hawlfraint. Darperir yr holl ddeunyddiau ar gyfer dibenion pori ac edrych yn unig. Ni chaniateir gwneud copïau o’r lluniau digidol neu destun oni bai ar gyfer defnydd personol. Ystyr 'defnydd personol’ yw defnydd anfasnachol, domestig gan unigolyn sy’n cynnwys gwneud dim ond un copi yn unig o bob delwedd ddigidol. Mae cynnwys y wefan hon yn hawlfraint Oriel Davies Gallery, a gwaherddir atgynhyrchu'r gwaith na’i dynnu allan er dibenion ei storio mewn man arall, ei arddangos, ei berfformio’n gyhoeddus, ei ddarlledu, ei rentu, ei roi ar brydles na’i fenthyg, oni roddir caniatâd penodol i wneud hynny.

Dolenni

Ar brydau, gallai Oriel Davies Gallery arddangos dolenni i wefannau eraill ond nid yw’n gyfrifol am gywirdeb neu ddibynadwyedd unrhyw wefan gysylltiedig ac, i’r graddau a ganiateir gan y gyfraith, mae’n eithrio’r holl atebolrwydd a allai godi o ddefnyddio neu gyfeirio at y safle cysylltiedig.

Elw

Mae’r holl elw’n mynd i gefnogi gwaith Oriel Davies Gallery, sy’n cynnwys yr arddangosfa a’r rhaglen addysg.