Animate the Food Chain Newtown Food Festival

Saturday 1st September 1.30-3.30pm Everyone welcome. FREE Who eats who or what? Make and take home a thaumatrope ... mwy >

Cyfeillion Taith Ruthin Craft Centre & Mostyn Llandudno

Cyfeillion Taith to the Ruthin Craft Centre and Mostyn Contemporary Art Gallery, ... mwy >

Grimoire (a Collective book of spells)

Gweithdy gyda’r artistiaid Fourthland, a fydd yn ystyried cyfriniaeth crefft sy'n gysylltiedig â'r prosesau o greu. Wrth weithio gyda ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
Llun-Sadwrn 10yb-5yh
Mynediad am ddim

Oriel Davies Gallery © Mark McNulty

Oriau agor

Mae mynediad i Oriel Davies Gallery bob amser am ddim. Mae’r Oriel ar agor Llun i Sadwrn 10yh - 5yh. Mae’r Caffi yn cau am 3.30yh. Mae’r Caffi, y Siop a’r man Cyfarfod Oll ar agor yn ystod y cyfnod y caiff casgliadau eu hail-gyflenwi. Mae’r Oriel ar agor yn ystod Gwyliau’r Banc.

Nadolig/Blwyddyn Newydd (2017)

Sadwrn 23 Rhagfyr: 10yh—4yh
Sul 24 - Dydd Mawrth 26 Rhagfyr: Ar gau
Dydd Mercher 27 - Dydd Gwener 29 Rhagfyr: 10yh—5yh
Sadwrn 30 Rhagfyr: 10yh—4yh
Sul 31 Rhagfyr - Dydd Mawrth 02 Ionawr: Ar gau

Lleoliad

Mae Oriel Davies Gallery wedi’i lleoli yn Y Drenewydd, Powys - tref brydferth, fechan yng nghefn gwlad canolbarth Cymru. Mae’r Oriel wedi’i lleoli drws nesaf i’r orsaf fws a’r prif faes parcio, sy’n edrych dros barc y dref. Dyma gyfeiriad post llawn Oriel Davies Gallery: Oriel Davies Gallery, Y Parc, Y Drenewydd, Powys SY16 2NZ

Javascript is required to view this map.
 

Ar droed

O orsaf drên Y Drenewydd, sydd tua 7 munud ar droed, ewch ar hyd y llwybr droed gyferbyn â mynedfa’r orsaf ac i lawr ochr yr archfarchnad at y brif ffordd (New Road). Croeswch ger y goleuadau a pharhewch i fyny New Church Street. Croeswch ar y groesfan i gerddwyr ac ewch i mewn i’r parc. Mae’r Oriel wrth ymyl y parc, ar yr ochr dde. O ganol y dref, cerddwch i ddiwedd y Stryd Fawr neu trwy ganolfan siopa Bear Lanes tuag at yr Orsaf Fws. Mae Oriel Davies Gallery wedi’i lleoli rhwng yr Orsaf Fws a’r parc.

Yn y car

Ewch ar hyd yr A483 (New Road) i mewn i’r Drenewydd, a throwch i mewn i New Church Street, wrth ymyl eglwys fawr. Ar ôl 600m, trowch i’r chwith i mewn i faes parcio Back Lane Y Drenewydd, lle mae’n rhaid talu ac arddangos. Dim ond 50 metr yw Oriel Davies Gallery o’r maes parcio, ar gyrion parc y dref. Mae dau le parcio wedi’u neilltuo wrth ochr yr oriel i’r rhai hynny sydd â bathodyn glas. Fe’ch cynghorir i ffonio o flaenllaw os hoffech i’r llefydd hyn gael eu cadw ar eich cyfer.

Ar y trên

Yr orsaf drên agosaf yw’r Drenewydd (Powys), sy’n cael ei rhedeg gan Arriva Trains Wales ac sydd ddim ond 7 munud ar droed o Oriel Davies Gallery. Mae trenau uniongyrchol yn rhedeg o: Birmingham (1awr 40mun), Amwythig, (40mun), Telford (1awr), Wolverhampton (1awr 20un), Aberystwyth (1awr 20mun) a Machynlleth (1awr 40mun). I gynllunio eich taith i’r Drenewydd, ewch i wefan National Rail Enquiries. www.nationalrail.co.uk

Mewn tacsi

Fel arfer, mae tacsis ar gael yn y safle tacsi tu allan i’r orsaf. Mae sawl cwmni tacsi lleol ar gael, gan gynnwys Station Cars (01686 621818) a Goldstar Services (01686 628895). Os hoffech chi dacsis sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn, ffoniwch Dial-a-Ride (01686 622566) sydd fel arfer, angen cael rhybudd 24 awr o flaenllaw i’ch cynorthwyo chi.

Gyda bws a choets

Mae Oriel Davies Gallery wedi’i lleoli’n union ar bwys gorsaf fws a choets Y Drenewydd, a chaiff ei gwasanaethu’n dda gan lwybrau bysys lleol a chenedlaethol i nifer o drefi, gan gynnwys Amwythig, Wrecsam, Llandrindod, Kington, Trefaldwyn a Llanymddyfri, yn ogystal â gan wasanaethau coets y National Express i leoliadau pellach fel Llundain, Birmingham ac Aberystwyth.

Os hoffech chi wybodaeth fwy manwl am wasanaethau bws a choets lleol a chenedlaethol, ewch i www.carlberry.co.uk, ffoniwch Traveline Cymru (0871 200 2233) neu ewch i www.nationalexpress.com

Parcio coetsys

Gellir parcio coetsys ym mhrif faes parcio’r Drenewydd yn Back Lane, yn union wrth bwys Oriel Davies Gallery, mewn llefydd parcio sydd wedi’u dynodi i goetsys. Codir ffi pob dydd.
 

They are reachable Best Gambling Apps by phone, email and live chat.