Oriel Davies Gallery
The Park, Newtown
Powys SY16 2NZ
Telephone: +44 (0) 1686 625041

Email: desk@orieldavies.org

 

THE GALLERY IS OPEN TUESDAY-SATURDAY

SHOP Tuesday-Saturday 11-4

CAFE Tuesday-Saturday 11-4

CAFE GALLERY: Melvyn Evans: Imprinting the Landscape

GALLERY 1: Our Isles: Celebrating the Art of Rural Living

Coming soon:

GALLERY 2: DAC ART PRIZE (November)


 

 

Galwad Agored: Cyfnod Preswyl i Artistiaid: Robert Owen 250 Cyfnod preswyl o dri mis ar gyfer artist, i ddechrau Medi / Hydref 2020 (yn amodol ar gyngor pellhau cymdeithasol ac amodau gwaith Llywodraeth Gymru Covid-19 ar y pryd.) Ffi: £3000 (+ £500 am ddeunyddiau) Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 3 Awst 2020 Cyfweliadau: 17-22 Awst 2020 Mae hwn yn ail-ddarlleniad. Nid oes angen i ymgeiswyr blaenorol ailymgeisio. Sylwch fod y dyddiadau a amlinellir yn y brîff wedi'u gosod cyn dechrau'r Pandemig Byd-eang

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, Cymdeithas ac Amgueddfa Robert Owen, Cyngor Sir Powys, Cyngor Tref y Drenewydd a Llanllwchaearn ac Oriel Davies, yn gweithio gyda'i gilydd i gefnogi ymgysylltu artistiaid arloesol ag etifeddiaeth Robert Owen yn y Drenewydd i ddathlu ei ben-blwydd yn 250. Yr hyn sydd wrth wraidd hyn yw’r awydd i ddefnyddio ymgysylltu democrataidd i sicrhau bod unrhyw benderfyniadau comisiynu yn cael eu gwneud yn lleol.

 

Nod y prosiect yw agor bywyd Robert Owen a rhai o'r safleoedd, a dehongli rhai o’r straeon a'r gwrthrychau sy'n gysylltiedig ag ef o’r newydd. Rhagwelir y byddai unrhyw Gomisiwn dilynol yn ein helpu i ymgysylltu â lleoedd a'r hanesion a'u ffurfiodd. Mae'r cyfnod preswyl hwn yn ceisio gwrando'n effeithiol ar ymatebion a straeon Robert Owen, ac ar ddod o hyd i ffyrdd newydd o rannu'r straeon hynny gydag eraill, fel y gellir gwneud penderfyniad ynghylch a ddylid comisiynu coffâd newydd mawr ai peidio, a sut y gallai'r comisiwn edrych. Dylai fod yn gyfranogol ac yn ystyrlon i bob cymuned sy'n byw ac yn ymweld â'r Drenewydd, nawr ac yn y dyfodol. Gwahoddir cynigion ar gyfer y cyfnod preswyl 3 mis hwn.

 

Rydym yn croesawu cynigion gan artistiaid sydd wedi'u lleoli yng Nghymru a thu hwn, sydd â phrofiad o weithio mewn cyd-destun cymdeithasol. Gallant fod yn gweithio trwy unrhyw gyfrwng. Rydym yn arbennig, yn croesawu artistiaid sydd â phrofiad o ddiwygiadau cymdeithasol, mudiadau cydweithredol, a herio anghydraddoldebau. Mae profiad o weithio gyda grwpiau a amlinellir yn ddymunol. Dylai'r artist ddangos agwedd gydweithredol, gyda phrofiad o weithio'n greadigol gydag amrywiaeth o grwpiau a chymunedau. Mae’n rhaid i'r artist fod yn hyderus wrth gynhyrchu a chyflwyno gwaith i gynulleidfaoedd y tu allan i'r celfyddydau ac aelodau o'r cyhoedd. Byddem yn croesawu cynigion gan bartneriaeth gydweithredol (er, os gwelwch yn dda, dylech sylwi bod ffi yr artist yn sefydlog).

 

Rydym yn chwilio am geisiadau sy'n atseinio â nod Robert Owen, sef ' hyrwyddo lles a hapusrwydd pob dyn, menyw a phlentyn heb ystyried ... (i) ... enwad, plaid, gwlad a lliw '.

AttachmentSize
Robert Owen Cymraeg.pdf236.08 KB