BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//Verbb//Events//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH BEGIN:VTIMEZONE TZID:UTC BEGIN:STANDARD DTSTART:20200101T000000 TZOFFSETTO:+0000 TZOFFSETFROM:+0000 END:STANDARD END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT UID:643d1324-295f-43cf-94c7-b5a82333dc4d DTSTART:20200926 DTEND:20210109 STATUS:live SUMMARY:Ein Ynysoedd DESCRIPTION:<p>Mae Oriel Davies yn falch o gyflwyno <em>Ein Ynysoedd</ em>\, brosiect a sefydlwyd gan Angus D. Birditt &amp\; Lilly Hedley sy ’n archwilio crefftwaith bywyd gwledig yn Ynysoedd Prydain\, gan gan olbwyntio ar ei fwyd a’i ddiod\, natur a thirwedd\, crefft a threfta daeth. Ei nod yw dathlu\, ac rywsut fynd i warchod\, bywyd gwledig Yny soedd Prydain.</p>\n<p>Mae arddangosfa <em>Our Isles</em> yn Oriel Dav ies yn gasgliad o waith sy’n ceisio dathlu a chodi ymwybyddiaeth o f ywydau gwledig sydd ‚ chysylltiad dwfn ‚’r dirwedd\, pobl sy’n defnyddio eu gwybodaeth a’u sgil i wneud bywoliaeth o’r tir. Mae ’r casgliad\, a gefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru\, yn dilyn yml aen o lyfr barddoniaeth darluniadol newydd Angus a Lilly a gyhoeddwyd gan Pavilion Books o’r enw <em>Our Isles: Poems Celebrating the Art of Rural Trades and Traditions</em>. Mae’r llyfr yn dathlu bywyd gwl edig trwy farddoniaeth a gwneud printiau. Mae’r arddangosfa’n cynn wys ffotograffiaeth a barddoniaeth Angus\, gwneud printiau Lilly\, a d etholiad o artistiaid\, y mae eu gwaith wedi’i ysbrydoli gan yr amgy lchedd gwledig\; Chloé Rosetta Bell\, Maria Bell\, Max Birditt\, Phil lip Boyd\, Rosie Brown\, Christian Doyle\, Lottie Hampson\, Mohamed Ha ssan\, Grania Howard\, Rory Hudson\, Alex Ingram\, Olivia Lucy\, Jaime Molina\, Joanna Porter\, Alex Walshaw a Jac Williams.</p> URL:https://orieldavies.org/cy/whats-on/our-isles DTSTAMP:20201201T112624Z CREATED:20200928T111027Z LAST-MODIFIED:20201021T145013Z END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:22b1d510-5f1a-4c90-b00b-5b969e8b0530 DTSTART:20201110 DTEND:20210123 STATUS:live SUMMARY:AWYR AGORED / DAN DO DESCRIPTION:<p>Roedd 2020 i fod wedi bod yn Blwyddyn yn Awyr Agored ga n Croeso Cymru ac yna fe wnaeth pandemig byd-eang daro pawb a chloi pa wb i lawr a daeth yn flwyddyn i ni fod dan do. Nid yw ynysu yn rhywbet h newydd i lawer o bobl anabl\, ac am y tro cyntaf fe'n gorfodwyd ni i gyd i ynysu a chynnal pellter cymdeithasol. I lawer daeth yr unig ryn gweithio dynol trwy alwad ar-lein neu gyfryngau cymdeithasol\, a dim o nd rhithwir oedd ein profiad o'r mynyddoedd\, y môr\, afonydd a chefn gwlad. Dyma'r realiti bob dydd i lawer o bobl anabl.</p>"Fe gymerodd bandemig byd-eang lefelu'r cae chwarae"<br />Alan Whitfield o DAC<br / ><br />“Y penawdau yw: mae 77 y cant o gynulleidfaoedd anabl yn ysty ried eu hunain yn agored i coronafirws tra mai dim ond 28 y cant o gyn ulleidfaoedd nad ydynt yn anabl sy'n gwneud. Mae hynny'n cyfleu blaeno riaethau a phryderon tra gwahanol rhwng pobl anabl a phobl nad ydynt y n anabl. A gyda rheswm da. Gan fod pobl anabl yn cyfrif am dros draean o holl farwolaethau coronafirws y DU. Ystadegyn syfrdanol heb ei adro dd.”<br />Andrew Miller\, Hyrwyddwr Anabledd cyntaf Llywodraeth y DU dros y Celfyddydau a Diwylliant<br /><br />O alwad agored mae'r ardda ngosfa wedi'i churadu gan grŵp o feirniaid rhyngwladol a chynrychiolw yr orielau yng Nghymru.<br /><br />"Mae'r ffordd rydyn ni'n trin y rha i ag anableddau yn adlewyrchu gwir hunan ddynoliaeth"<br />Fran Ledoni o Flaherty\, Pittsburgh\n<p><br /></p> URL:https://orieldavies.org/cy/whats-on/outdoor-indoors DTSTAMP:20201201T112624Z CREATED:20201102T154054Z LAST-MODIFIED:20201102T161943Z END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:d51a0f25-8f77-404f-9e7e-825bd2d63113 DTSTART:20210406T090000 DTEND:20210605T070000 STATUS:live SUMMARY:In Between the Folds are Particles DESCRIPTION:<p>A compelling body of new work tells of an ongoing conve rsation between contemporary artist\, Anna Falcini\, and the late Wels h artist\, Gwen John (1876 -1939)\, through the archive of John’s dr aft letters and diaries at the National Library of Wales\, Aberystwyth .</p> URL:https://orieldavies.org/cy/whats-on/in-between-the-folds-are-particles DTSTAMP:20201201T112624Z CREATED:20200506T134725Z LAST-MODIFIED:20201119T100026Z END:VEVENT END:VCALENDAR