Cymraeg

Mwy am Seren Charrington-Hollins

Seren Charrington-Hollins

Mae Seren wedi bod yn gweithio yn y diwydiant bwyd a lletygarwch ers 2007 ar ôl gweithio ym maes maetheg cyn hynny. Mae Seren wedi ysgrifennu erthyglau di-ri ar fwyd a hanes domestig, wedi rhoi cyfweliadau radio lleol a chenedlaethol di-ri, yn ogystal ag wedi ymddangos mewn amrywiaeth o ymddangosiadau a chynyrchiadau teledu. Mae hi’n angerddol am fwyd araf a chynnyrch tymhorol yn ogystal ag adfywio seigiau rhanbarthol ac mae wedi cael ei chyfweld yn helaeth am hyn gan gynnwys ar The Food Programme, Radio 4, BBC Radio Wales Breakfast, Food Matters: Table Talk a Thinking Allowed ar BBC Radio 4.

Eisoes yn awdur cyhoeddedig A Dark History of Tea and of Revolting Recipes through History. Mae ganddi bedwar comisiwn llyfr arall mewn llaw ac ar hyn o bryd mae’n gweithio ar ei llyfr newydd, ‘A Century of Eating: How our tastes have Changed’, sy’n canolbwyntio ar yr hyn sydd wedi digwydd i’r ffordd yr ydym yn siopa ac yn coginio yn y ganrif ddiwethaf.

Mae Seren wedi gweithio'n eang ar deledu a radio lleol a chenedlaethol ers 2007. Mae ei ymddangosiadau teledu yn cynnwys Country House Sunday ar ITV, Holiday of a Life gyda Len Goodman, Castle under siege ar BBC4, Ration Book Britain y BBC, Hairy Bikers Pubs that Built Britain, Inside the BBC Ffatri gyda Ruth Goodman, Bwyd heb ei lapio, Alan Carr'sAdventures, rhaglen ddogfen Channel 5 Toby Carvery: How Do They Do It? Sky News a llawer o rai eraill. Mae hi hefyd wedi rhoi llawer o gyfweliadau Radio lleol a chenedlaethol yn ogystal â gweithio gyda brandiau gan gynnwys Sainsbury’s, Aldi, Harvester a Disney, fodd bynnag, mae hi bob amser yn hapusach pan yn y gegin yn creu seigiau newydd, arloesol gan ddefnyddio cynnyrch lleol a danteithion tymhorol rhagorol. Mae ganddi un Great Taste, Great British Food a Gwobrau Marmaled Gwreiddiol y Byd ac mae’n aelod o Urdd Ysgrifenwyr Bwyd.

Caiff ei chynrychioli gan ASL Celebrity Chefs ac mae wedi gweithio gyda (ymysg eraill) Valentine Warner, Matt Tebutt, James Tanner, James Martin a Paul Hollywood. Nid yw ei brwdfrydedd dros fwyd a lletygarwch byth yn lleihau ac mae'n edrych ymlaen at ddod â rhywbeth gwahanol i'r Drenewydd.

You might also be interested in...