Cymraeg

Becky Daniel

Mae Becky Daniel yn addysgwr sydd ag angerdd am gelf. Mae ei diddordebau eclectig yn cynnwys ieithoedd, diwylliannau, ffotograffiaeth a gwneud printiau.

“Rydw i wrth fy modd yn crwydro a rhyfeddu at fyd natur, teithio i unrhyw le ac ym mhobman, eistedd y tu allan wrth dân o dan y sêr, cerddoriaeth, ymarfer yoga, nofio, tyfu blodau a llysiau, darllen, gwneud pethau, coginio a bwyta y tu allan gyda fy ffrindiau a fy nheulu…”

BETH RYDYCH CHI'N HOFFI BETH YW ORIEL DAVIES YN EI WNEUD


Mae Oriel Davies yn adnodd cyhoeddus mor wych ac mae pob arddangosfa yn cynnig rhywbeth ffres, annisgwyl a chyffrous. Rwyf wrth fy modd sut mae'r oriel yn teimlo'n hamddenol ac yn groesawgar i bobl o bob oed a chefndir ac mae'n ofod hyfryd i fod ynddo. Mae'r modd y mae'r oriel wedi parhau i estyn allan a gweithio gydag artistiaid ac aelodau o'r gymuned hyd yn oed yn ystod yr anawsterau. o gloi i lawr. Yn fy rôl newydd, rwy'n edrych ymlaen at ddatblygu cysylltiadau a chyfeillgarwch â llawer o unigolion a sefydliadau o bob rhan o'r Drenewydd a'r ardal gyfagos.

HOFF ARTEFFACT DIWYLLIANNOL


Prynais y gwregys tecstilau vintage hwn mewn marchnad yn Ecwador fwy na deng mlynedd ar hugain yn ôl. Rwyf wrth fy modd â'r palet lliw cyfoethog, yr adar, yr anifeiliaid a'r patrymau chwedlonol sydd wedi'u hymgorffori yn y dyluniad a'r dolenni siriol o gleiniau gwydr yn addurno'r ymylon. Mae wedi cael ei wehyddu’n grefftus a’i grefftio â llaw a rhaid ei fod wedi’i wisgo ar achlysuron arbennig iawn yn unig. Mae'n fy atgoffa ein bod ni i gyd yn caru harddwch a gwisgo i fyny ac amseroedd hapus.

You might also be interested in...